Regionhabiliteringen Forskning

Ett barn på en filt i naturen

Forskningsverksamheten på Regionhabiliteringen drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Har ni frågor? Kontakta oss gärna.

Anna-Karin Kroksmark

Överfysioterapuet, med dr
Telefonnummer
E-post

Marie Peny Dahlstrand

Överarbetsterapuet, med dr
Telefonnummer
E-post
03
dec

Regiondag för logopeder

Starttid:
Sluttid:
Plats: Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning