Föreläsningar

Fysioterapi vid cerebral pares - Meta Nyström Eek, överfysioterapeutFysioterapi vid neuromuskulära sjukdomar - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeutGånganalys - Meta Nyström Eek, överfysioterapeutHabilitering då och nu - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeutLek och bemötande - Maria Attfors Östlind, specialpedagog Motorik och kommunikation - Lotta Comstedt, leg sjukgymnast, och Agneta Rubensson, leg logopedMotoriskt lärande - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeutMålfokuserad träning - Kristina Hobro, leg sjukgymnatNeuromuskulära sjukdomar - Anne-Berit Ekström, barnneurologNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Anne-Berit Ekström, barnneurologPraktisk dag sittande - Annika Blomkvist, leg sjukgymnastRyggmärgsbråck - Annika Blomkvist, leg sjukgymnastTypisk motorisk utveckling - Lena Bengtsson