Regionhabiliteringen Forskning

Ett barn på en filt i naturen

Forskningsverksamheten på Regionhabiliteringen drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Har ni frågor? Kontakta oss gärna.

Anna-Karin Kroksmark

Överfysioterapeut, med dr
Telefonnummer

Marie Peny Dahlstrand

Överarbetsterapuet, med dr
Telefonnummer

Kristin Edbom

Administratör
Telefonnummer
14
nov

PNR Möte 14 november 2018, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
15
nov

Möte 15 nov - test

Starttid:
Sluttid:
17
nov

Hygienombud

Starttid:
Sluttid:
23
nov

SVF 2018 Primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus 2018-11-23

Starttid:
Sluttid:
27
nov

Doktorandseminarium

Starttid:
Sluttid:
Plats: Fröet, Sahlgrenska sjukhuset
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning
03
dec

Regiondag för logopeder

Starttid:
Sluttid:
Plats: Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Ort: Göteborg
Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Typ: Utbildning
04
dec

Sahlgrenska under granskning 4 december 2018

Starttid:
Sluttid:
05
dec

Kompetenstimme Förändringsarbete VAS 5 dec

Starttid:
Sluttid:
06
dec

Kompetenstimme Förändringsarbete VAS 6 dec

Starttid:
Sluttid:
07
dec

Core curriculum - Familjemedicin

Starttid:
Sluttid:
02
jan

S-HLR Barn 190101 TEST!!

Starttid:
Sluttid:
03
jan

HIIT + rörlighet test Sahlgrenska

Starttid:
Sluttid:
07
jan

Melior text och lab, informationssäkerhet för nyanställd personal på SkaS

Starttid:
Sluttid:
07
jan

190107/08 Ledare men inte chef - steg 2

Starttid:
Sluttid:
08
jan

Meliors läkemedelsutbildning för nyanställd personal på SkaS

Starttid:
Sluttid:
08
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB1

Starttid:
Sluttid:
08
jan

Melior textjournal för läkare, sekreterare, kuratorer m.fl SÄS Borås

Starttid:
Sluttid:
08
jan
08
jan
09
jan

ELVIS slutenvårdsutbildning för nyanställd personal på SkaS.

Starttid:
Sluttid:
09
jan

Förhandsvisning av Rehabindikator i PrimärvårdsKvalitet, 9 januari, kl 8.30-11.30, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
09
jan

190109-190110 Heromautbildning Chef schema/Heromarapportör Mölndal

Starttid:
Sluttid:
09
jan

Förhandsvisning av Rehabindikator i PrimärvårdsKvalitet, 9 januari kl 13:00 -16:00, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
09
jan

Melior textjournal för undersköterska/mentalskötare/barnsköterska 2019-01-09

Starttid:
Sluttid:
10
jan

ELVIS vårdbegäran och planeringsunderlag för nyanställd personal på SkaS

Starttid:
Sluttid:
10
jan

Melior läkemedel för sjuksköterskor SÄS Borås 2019-01-10

Starttid:
Sluttid:
10
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB2

Starttid:
Sluttid:
10
jan

Personcentrerat arbetssätt i Närhälsan tillfälle 3

Starttid:
Sluttid:
10
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Skövde Stab

Starttid:
Sluttid:
10
jan

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190110

Starttid:
Sluttid:
14
jan

Kulturresa Rättspsykiatri, Vinga 2019-01-14

Starttid:
Sluttid:
15
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB3

Starttid:
Sluttid:
15
jan

1. Nätverksträff 1 för tandsköterskor

Starttid:
Sluttid:
15
jan

190115 Heromautbildning Chef Skövde

Starttid:
Sluttid:
15
jan

1177 Vårdguidens e-tjänster Administratörsutbildning 2019-01-15

Starttid:
Sluttid:
15
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Habilitering

Starttid:
Sluttid:
15
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF1

Starttid:
Sluttid:
15
jan

TENS och smärtlindring 15 jan - Hjälpmedelscentralen Mölndal

Starttid:
Sluttid:
16
jan

Göteborg 2019-01-16

Starttid:
Sluttid:
16
jan

Somatik för psykiatriker - fortbildningsdag för specialister (2019-01-16), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
16
jan

AT-seminariedag Primärvård SU/Kälv

Starttid:
Sluttid:
16
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Habilitering (2019-01-16 fm)

Starttid:
Sluttid:
16
jan

190116 Skövde Hälso- och arbetsmiljöarbete, grundutbildning - Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
16
jan

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet 2019-01-16

Starttid:
Sluttid:
16
jan
16
jan

Kulturresa Rättspsykiatri, Vinga 2019-01-16

Starttid:
Sluttid:
16
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Habilitering (2019-01-16 em)

Starttid:
Sluttid:
16
jan
16
jan

Etikskolan Mall 2019

Starttid:
Sluttid:
17
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB4

Starttid:
Sluttid:
17
jan

Chefskörkortet - Chefsrollen på SÄS, Borås

Starttid:
Sluttid:
17
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Hörsel (2019-01-17)

Starttid:
Sluttid:
17
jan

190117 Public 360 - Registratorsutbildning, steg 1

Starttid:
Sluttid:
17
jan

190117 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
17
jan

190117 Heromautbildning Chef webb Mölndal

Starttid:
Sluttid:
17
jan

Leanspel (VGR IT)

Starttid:
Sluttid:
17
jan

190117 Personlig effektivitet

Starttid:
Sluttid:
17
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF2

Starttid:
Sluttid:
21
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Syn och Tolk

Starttid:
Sluttid:
21
jan
21
jan
22
jan

S-HLR Repetition för instruktörer på SÄS 2019-01-22

Starttid:
Sluttid:
22
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB5

Starttid:
Sluttid:
22
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Hörsel (2019-01-22)

Starttid:
Sluttid:
22
jan

190122-190123 Heromautbildning Chef schema/Heromarapportör Vänersborg

Starttid:
Sluttid:
22
jan

Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård 7.5 hp - Vårterminen 2019

Starttid:
Sluttid:
22
jan
22
jan
22
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF3

Starttid:
Sluttid:
22
jan

Tids- och planeringshjälpmedel 22 jan - Hjälpmedelscentralen Skövde

Starttid:
Sluttid:
22
jan
23
jan

190123 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Organisatorisk och social arbetsmiljö dag 2 av 3

Starttid:
Sluttid:
23
jan

190123 Kreativa och effektiva möten

Starttid:
Sluttid:
23
jan

Tids- och planeringshjälpmedel 23 jan - Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Starttid:
Sluttid:
23
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Skövde Habilitering

Starttid:
Sluttid:
24
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB6

Starttid:
Sluttid:
24
jan

Plan och Styr för Habilitering & Hälsa: Göteborg Habilitering (2019-01-24)

Starttid:
Sluttid:
24
jan

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-01-24, Skövde

Starttid:
Sluttid:
24
jan

190124 Skövde Hälso- och arbetsmiljöarbete- Organisatorisk och social arbetsmiljö dag 2 av 3

Starttid:
Sluttid:
24
jan
24
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF4

Starttid:
Sluttid:
24
jan

Esmaker - Steg 2 - 24 januari

Starttid:
Sluttid:
24
jan
25
jan

DSBUS-intern utbildning Jourskola - akuten

Starttid:
Sluttid:
25
jan

Riskbruksutbildning Närhälsan MBHV Göteborg och Södra Bohuslän 2019-01-25

Starttid:
Sluttid:
29
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB UTB7

Starttid:
Sluttid:
29
jan

Tids- och planeringshjälpmedel 29 jan - Hjälpmedelscentralen Borås

Starttid:
Sluttid:
29
jan

Regiondag för arbetsterapeuter 29 januari 2019 Göteborg

Starttid:
Sluttid:
29
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF5

Starttid:
Sluttid:
30
jan

Grundläggande brandskyddsutbildning 30/1 9-12 Skövde

Starttid:
Sluttid:
30
jan
30
jan

190130 Heromautbildning Chef Vänersborg

Starttid:
Sluttid:
30
jan

INTERNUTBILDNING - Juridiken kring hjälpmedel och journalföring för TEKNIKER Borås 30 jan

Starttid:
Sluttid:
30
jan

INTERNUTBILDNING - Juridiken kring hjälpmedel och journalföring för KONSULENTER Borås 30 jan

Starttid:
Sluttid:
30
jan

Regionutvecklingsnämnd januari

Starttid:
Sluttid:
30
jan
30
jan
31
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM UTB8

Starttid:
Sluttid:
31
jan

Aktivrullstolar med fast ramfront 31 jan - Hjälpmedelscentralen Mölndal

Starttid:
Sluttid:
31
jan

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet, 31 januari, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
31
jan

Regiondag SVF 31 januari 2019

Starttid:
Sluttid:
31
jan

Regional programområdesdag 31 januari 2019

Starttid:
Sluttid:
31
jan
31
jan

190131 I offentlighetens tjänst

Starttid:
Sluttid:
31
jan

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF6

Starttid:
Sluttid:
31
jan

Hälsoinspiratörsmöte 31 jan

Starttid:
Sluttid:
01
feb

Melior textjournal för läkare, sekreterare, kuratorer m.fl SÄS Borås 2019-02-01

Starttid:
Sluttid:
01
feb

Naturbruksstyrelse 2019-02-01, Axevalla

Starttid:
Sluttid:
01
feb

Miljönämnden 2019-02-01

Starttid:
Sluttid:
04
feb

Melior text och lab, informationssäkerhet för nyanställd personal på SkaS.

Starttid:
Sluttid:
04
feb

Träff för Hygiensjuksköterskor Skaraborg

Starttid:
Sluttid:
04
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 4/2 9-12 Skövde

Starttid:
Sluttid:
04
feb

Tids- och planeringshjälpmedel 4 feb - Hjälpmedelscentralen Mölndal

Starttid:
Sluttid:
04
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 4/2 13-16 Skövde

Starttid:
Sluttid:
05
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - BUM UTB9

Starttid:
Sluttid:
05
feb

Gång- och träningshjälpmedel Barn och ungdom 5 feb - Hjälpmedelscentralen Borås

Starttid:
Sluttid:
05
feb

190205 Leda team på distans

Starttid:
Sluttid:
05
feb

INTERNUTBILDNING - Juridiken kring hjälpmedel och journalföring för TEKNIKER Mölndal 5 feb

Starttid:
Sluttid:
05
feb

INTERNUTBILDNING – Juridiken kring hjälpmedel och journalföring för KONSULENTER Mölndal 5 feb

Starttid:
Sluttid:
05
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - REHAB ERF7

Starttid:
Sluttid:
06
feb

Handledarutbildning för specialister 6 och 7 februari + 2 april

Starttid:
Sluttid:
06
feb

Chefskörkortet - Rekryteringsprocessen, Borås

Starttid:
Sluttid:
06
feb

GCP del 1 - Grundkurs, 2019-02-06, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
06
feb

Test FTV 29 0kt

Starttid:
Sluttid:
06
feb

190206 Vänersborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
06
feb

INTERNUTBILDNING – Juridiken kring hjälpmedel och journalföring för KONSULENTER Mölndal 6 feb

Starttid:
Sluttid:
06
feb

Förskrivarutbildning för personal inom Habilitering & Hälsa

Starttid:
Sluttid:
06
feb

TENS och smärtlindring 6 feb - Hjälpmedelscentralen Skövde

Starttid:
Sluttid:
06
feb

Seminarieserie för psykologer - Läkemedel och psykoterapi

Starttid:
Sluttid:
07
feb

Barnurologi för ST-läkare

Starttid:
Sluttid:
07
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM UTB10

Starttid:
Sluttid:
07
feb

Aktivrullstolar med fast ramfront 7 feb - Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Starttid:
Sluttid:
07
feb

190207 Public 360 – Handläggarutbildning med fokus på diarieföring, steg 1

Starttid:
Sluttid:
07
feb

Gång- och träningshjälpmedel för vuxna 7 feb - Hjälpmedelscentralen Borås

Starttid:
Sluttid:
07
feb

Arbeta personcentrerat som chef och ledare. Göteborg 190207 (fm)

Starttid:
Sluttid:
07
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM ERF8

Starttid:
Sluttid:
07
feb

190207 EM Public 360 - Handläggarutbildning med fokus på diarieföring, steg 1

Starttid:
Sluttid:
08
feb

Verksamhetsgemensam introduktionsdag Habiliteringen 8 februari

Starttid:
Sluttid:
11
feb

190211/12 Ledare men inte chef - steg 1

Starttid:
Sluttid:
13
feb

Arbetsmiljöutbildning 13, 20 och 27 februari 2019

Starttid:
Sluttid:
14
feb

190214 Vänersborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Organisatorisk och social arbetsmiljö dag 2 av 3

Starttid:
Sluttid:
14
feb
14
feb

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190214

Starttid:
Sluttid:
14
feb
18
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 18/2 SkaS Falköping

Starttid:
Sluttid:
18
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 18/2 13-16 Falköping

Starttid:
Sluttid:
19
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM UTB11

Starttid:
Sluttid:
19
feb

190219 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
19
feb

Utbildning i EPDS-metoden och stödjande samtal för BHV-ssk. 2 dagar.

Starttid:
Sluttid:
19
feb

190219 Arbeta i team

Starttid:
Sluttid:
19
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - BUM ERF9

Starttid:
Sluttid:
19
feb

Regional workshop händelseanalys 19 februari Gullbergsvass(Klippan), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
20
feb

Studiedag MHV Södra Bohuslän 20 februari fm

Starttid:
Sluttid:
20
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 20/2 9-12 SkaS Lidköping

Starttid:
Sluttid:
20
feb

190220 Personlig effektivitet - Stresshantering

Starttid:
Sluttid:
20
feb

190220/21 Projektledning steg 1, LC2

Starttid:
Sluttid:
20
feb

190220 Klarspråk- Skriv för att bli förstådd

Starttid:
Sluttid:
20
feb

190220 I offentlighetens tjänst

Starttid:
Sluttid:
20
feb

Grundläggande brandskyddsutbildning 20/2 13-16 SkaS Lidköping

Starttid:
Sluttid:
20
feb

Studiedag MHV Södra Bohuslän 20 februari em

Starttid:
Sluttid:
21
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - HAB UTB12

Starttid:
Sluttid:
21
feb

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet för Rehab, 21 februari i Göteborg

Starttid:
Sluttid:
21
feb

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård - SM00016 Träff 3 - statistik

Starttid:
Sluttid:
21
feb

Vårdråd i Samklang för Närhälsans Sjuksköterskor 21 februari 2019

Starttid:
Sluttid:
21
feb

190221 AB allmänna bestämmelser/lagar kopplat till lön

Starttid:
Sluttid:
21
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM ERF10

Starttid:
Sluttid:
22
feb

Core curriculum - Graviditet och interkurrenta sjukdomar

Starttid:
Sluttid:
25
feb

24H positionering

Starttid:
Sluttid:
26
feb

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet för vårdcentraler, 26 februari i Vänersborg

Starttid:
Sluttid:
26
feb

190226 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Organisatorisk och social arbetsmiljö dag 2 av 3

Starttid:
Sluttid:
26
feb

Händelseanalys- en orientering, 26 februari, Gullbergsvass (Musslan), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
26
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - UM ERF11

Starttid:
Sluttid:
27
feb

Beroendesyndrom - fortbildningsdag för specialister (2019-02-27), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
27
feb

190227 Borås Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
27
feb

Regionmöte för alla medarbetare inom ögonsjukvård - 27/2 2019

Starttid:
Sluttid:
28
feb

Introduktionsutbildning för Chefer och klinikkoordinatorer Feb-Mars 2019

Starttid:
Sluttid:
28
feb

190228 Vänersborg Arbetsmiljö- Praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete SHAM dag 3 av 3

Starttid:
Sluttid:
28
feb

1177 Webbtidbok AsynjaVisph - HAB ERF12

Starttid:
Sluttid:
01
mar

Melior textjournal för läkare, sekreterare, kuratorer m.fl SÄS Borås 2019-03-01

Starttid:
Sluttid:
01
mar

Specialanpassning av hjälpmedel 1 mars - Gullbergsvass Konferens

Starttid:
Sluttid:
04
mar

Introduktionsutbildning i Primärvårdskvalitet 4 mars i Skövde

Starttid:
Sluttid:
04
mar

Introduktion av Hjälpmedelscentralen 4 mars - Borås

Starttid:
Sluttid:
05
mar

Deltagare

Starttid:
Sluttid:
05
mar

High Performance Learning Journey (HPLJ)

Starttid:
Sluttid:
05
mar

Introduktion av Hjälpmedelscentralen 5 mars - Uddevalla

Starttid:
Sluttid:
06
mar

190306 Professionellt bemötande

Starttid:
Sluttid:
06
mar

Seminarieserie för psykologer- Migration och hälsa

Starttid:
Sluttid:
07
mar

Utvecklingsorienterat ledarskap VT 2019

Starttid:
Sluttid:
07
mar

Workshop Barn2011 2019-03-07

Starttid:
Sluttid:
07
mar

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet för vårdcentraler 7 mars i Borås

Starttid:
Sluttid:
07
mar
07
mar

Regionutvecklingsnämnden mars

Starttid:
Sluttid:
11
mar

190311 - Pensionsinformation till anställda som är 60 år och äldre, Skövde 13:00

Starttid:
Sluttid:
11
mar

190311 - Pensionsinformation till anställda som är 60 år och äldre, Skövde 15:00

Starttid:
Sluttid:
12
mar

Ortodontiassistentutbildning

Starttid:
Sluttid:
12
mar

Antidecubitusmadrasser 12 mars fm - Hjälpmedelscentralen Mölndal

Starttid:
Sluttid:
12
mar

190312/13 Facilitera möten och workshoppar

Starttid:
Sluttid:
12
mar

190312 Leda och utveckla team

Starttid:
Sluttid:
12
mar

SBA -utbildning för Regionservice, Göteborg (2019-03-12)

Starttid:
Sluttid:
12
mar

Antidecubitusmadrasser 12 mars em - Hjälpmedelscentralen Mölndal

Starttid:
Sluttid:
12
mar

190312 - Pensionsinformation till anställda som är 60 år och äldre, Kungälv 15:00

Starttid:
Sluttid:
13
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 13/3 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
13
mar
13
mar

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet 2019-03-13

Starttid:
Sluttid:
13
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 13/3 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
13
mar

Antidecubitusmadrasser 13 mars - Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Starttid:
Sluttid:
14
mar

AT-föreläsning opererande specialiteter allmänkirurgi 14 mars 2019

Starttid:
Sluttid:
14
mar

TEST Modul 4: Neurologi/ Psykisk ohälsa/ Ögon

Starttid:
Sluttid:
14
mar

Arbeta personcentrerat som chef och ledare. Göteborg 190314 (fm)

Starttid:
Sluttid:
14
mar

190314 - Pensionsinformation till anställda som är 60 år och äldre, Göteborg 13:00

Starttid:
Sluttid:
14
mar

Antdecubitusmadrasser 14 mars - Hjälpmedelscentralen Skövde

Starttid:
Sluttid:
14
mar

190314 - Pensionsinformation till anställda som är 60 år och äldre, Göteborg 15:00

Starttid:
Sluttid:
15
mar

Antidecubitusmadrasser 15 mars - Hjälpmedelscentralen Borås

Starttid:
Sluttid:
18
mar

ST-introduktion SÄS

Starttid:
Sluttid:
18
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 18/3 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
18
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 18/3 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
18
mar

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190318

Starttid:
Sluttid:
18
mar

Introduktion av Hjälpmedelscentralen 18 mars - Skövde

Starttid:
Sluttid:
19
mar

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi 7,5 hp, 19-21 mars 2019

Starttid:
Sluttid:
20
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 20/3 9-12 SkaS Lidköping

Starttid:
Sluttid:
20
mar

Presidiemöte natrubruksstyrelsen 2019-03-20, Skövde

Starttid:
Sluttid:
20
mar

190320 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
20
mar

Klinikledningsdagar

Starttid:
Sluttid:
20
mar

Grundläggande brandskyddsutbildning 20/3 13-16 SkaS Lidköping

Starttid:
Sluttid:
21
mar

Påbyggnadsutbildning utrymning 21/3 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
21
mar

Påbyggnadsutbildning utrymning 21/3 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
25
mar

Utbildning

Starttid:
Sluttid:
26
mar
27
mar

190327 Skövde Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
28
mar

190328 I offentlighetens tjänst

Starttid:
Sluttid:
28
mar

Naturbruksstyrelse 2019-03-28, Axevalla

Starttid:
Sluttid:
28
mar

Introduktion av Hjälpmedelscentralen 28 mars - Mölndal

Starttid:
Sluttid:
28
mar

Hälsoinspiratörsmöte 28 mars

Starttid:
Sluttid:
29
mar

Core curriculum - Gynekologiska tumörsjukdomar

Starttid:
Sluttid:
01
apr

190401/02 Ledare men inte chef - steg 2

Starttid:
Sluttid:
03
apr

Trauma - fortbildningsdag för specialister (2019-04-03), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
03
apr

190403/04 och190423/24 Projektledning steg 2, LC2

Starttid:
Sluttid:
03
apr

Elrullstolar 3 april - Hjälpmedelscentralen Uddevalla

Starttid:
Sluttid:
03
apr

Seminarieserie för psykologer - Etiska perspektiv i vårdens vardag

Starttid:
Sluttid:
04
apr

Regional programområdesdag 4 april 2019

Starttid:
Sluttid:
05
apr

Avslutning för klinikoordinatorernas utvecklingsprogram 2019

Starttid:
Sluttid:
09
apr

Grundläggande brandskyddsutbildning 9/4 9-12 SkaS Falköping

Starttid:
Sluttid:
09
apr

190409 Våga tala

Starttid:
Sluttid:
09
apr

SBA -utbildning för Regionservice, Göteborg (2019-04-09)

Starttid:
Sluttid:
09
apr

Grundläggande brandskyddsutbildning 9/4 13-16 SkaS Falköping

Starttid:
Sluttid:
10
apr
10
apr

Superkontaktombudsträff Skaraborg 2019-04-10

Starttid:
Sluttid:
10
apr

190410 AB allmänna bestämmelser/lagar kopplat till lön

Starttid:
Sluttid:
11
apr

Påbyggnadsutbildning brandskydd för Enhetschefer och Brandskyddsombud 11/4 8-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
11
apr

Introduktionsdialog med förvaltningsledningen, 2019-04-11, Vänersborg

Starttid:
Sluttid:
11
apr

190411 Leda team på distans

Starttid:
Sluttid:
11
apr
12
apr

DSBUS-intern utbildning Träningsdag i handledning

Starttid:
Sluttid:
15
apr

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-04-15, Skövde

Starttid:
Sluttid:
15
apr

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190415

Starttid:
Sluttid:
17
apr

Grundläggande brandskyddsutbildning 17/4 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
17
apr

Grundläggande brandskyddsutbildning 17/4 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
18
apr
23
apr

Naturbruksstyrelse 2019-04-23, Svenljunga

Starttid:
Sluttid:
25
apr

VGR-gemensam delmålskurs Neurologi och habilitering

Starttid:
Sluttid:
25
apr

190425 Göteborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
25
apr

Regionutvecklingsnämnden april

Starttid:
Sluttid:
29
apr

Core curriculum - Vulvadysplasi och vulvasmärta

Starttid:
Sluttid:
03
maj

Verksamhetsgemensam introduktionsdag Habiliteringen 3 maj

Starttid:
Sluttid:
08
maj

Personlighetssyndrom - fortbildningsdag för specialister (2019-05-08), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
08
maj
08
maj

Skolmatsakademin Nätverksträff VT2019

Starttid:
Sluttid:
09
maj

190509 Vänersborg Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
13
maj

STartseminarium (internat)

Starttid:
Sluttid:
14
maj

190514 Borås Hälso- och arbetsmiljöarbete- Fysisk arbetsmiljö dag 1 av 3

Starttid:
Sluttid:
15
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 15/5 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
15
maj

Stramadag för primärvård 15 maj 2019

Starttid:
Sluttid:
15
maj

190515 AB allmänna bestämmelser/lagar kopplat till lön

Starttid:
Sluttid:
15
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 15/5 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
15
maj

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190515

Starttid:
Sluttid:
16
maj

Introduktionsdialog med förvaltningsledningen, 2019-05-16, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
16
maj
16
maj

Regional workshop Händelseanalys, 16 maj, Gullbergsvass (Klippan), Göteborg

Starttid:
Sluttid:
21
maj
22
maj
22
maj

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet 2019-05-22

Starttid:
Sluttid:
23
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 23/5 9-12 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
23
maj

Regionutvecklingsnämnden maj

Starttid:
Sluttid:
23
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning

Starttid:
Sluttid:
23
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 23/5 13-16 Skas Skövde

Starttid:
Sluttid:
29
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 29/5 9-12 SkaS Lidköping

Starttid:
Sluttid:
29
maj

Grundläggande brandskyddsutbildning 29/5 13-16 SkaS Skövde

Starttid:
Sluttid:
05
jun

Regional programområdesdag 5 juni 2019

Starttid:
Sluttid:
10
jun

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-06-10, Skövde

Starttid:
Sluttid:
11
jun

Esmaker - Steg 1 - 11 juni

Starttid:
Sluttid:
11
jun

11 juni - Esmaker enkätverktyg - steg 2

Starttid:
Sluttid:
13
jun

Webbverkstad Område 3 Wallinsgatan 6 Mölndal 190613

Starttid:
Sluttid:
18
jun

Naturbruksstyrelse 2019-06-18, Uddetorp

Starttid:
Sluttid:
19
jun

Regionutvecklingsnämnden juni

Starttid:
Sluttid:
22
aug

Regionutvecklingsnämnden augusti

Starttid:
Sluttid:
02
sep

STab:en hösten 2019

Starttid:
Sluttid:
13
sep

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-09-13, Skövde

Starttid:
Sluttid:
17
sep

Regionutvecklingsnämnd september

Starttid:
Sluttid:
19
sep

Introduktionsdialog med förvaltningsledningen, 2019-09-19, Göteborg

Starttid:
Sluttid:
23
sep

Naturbruksstyrelse 2019-09-23, Skövde

Starttid:
Sluttid:
14
okt

ST-introduktion 14-15 okt 2019.

Starttid:
Sluttid:
16
okt

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-10-16, Skövde

Starttid:
Sluttid:
17
okt

Regionutvecklingsnämnden oktober

Starttid:
Sluttid:
24
okt

Introduktionsdialog med förvaltningsledningen, 2019-10-24, Skövde

Starttid:
Sluttid:
24
okt

Naturbruksstyrelse 2019-10-24, Sötåsen

Starttid:
Sluttid:
20
nov

Presidiemöte naturbruksstyrelsen 2019-11-20, Skövde

Starttid:
Sluttid:
21
nov

Regionutvecklingsnämnden november

Starttid:
Sluttid:
28
nov

Naturbruksstyrelse 2019-11-28, Skövde

Starttid:
Sluttid:
09
dec

STartseminarium 9-10 dec 2019.

Starttid:
Sluttid:
19
dec

Regionutvecklingsnämnden december

Starttid:
Sluttid:
21
maj

Kurs i PowerPoint i Skene Folkets hus 21 maj 2020

Starttid:
Sluttid:

Senast uppdaterad: 2018-10-30 13:20