Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Ellen Backman, doktorand, leg logoped

Mina forskningsintressen
Jag arbetar klinisk 50 % som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen i Kungsbacka med barn med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar för att utreda, behandla och följa upp insatser inriktade mot kommunikations-, språk- och ätsvårigheter. Mitt forskningsintresse har sitt ursprung i de stora kunskapsluckor som finns gällande hur man på bästa sätt stöttar utvecklingen hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar och deras familjer.

Mitt avhandlingsprojekt
Ätsvårigheter är vanligt förekommande hos förskolebarn i allmänhet, men hos barn med funktionsnedsättningar i synnerhet. Hos en del barn är ätsvårigheterna så allvarliga att barnet behöver få näring på annat sätt än via munnen, exempelvis via gastrostomi. Avhandlingens mål är att öka kunskapen om barn med gastrostomi gällande orsaker, behandling och hur det påverkar barnets fortsatta utveckling. Förutom en rad medicinska komplikationer riskerar barnen att hamna utanför det sociala samspelet som sker i matsituationen. Ätsvårigheterna påverkar således inte bara det enskilda barnet, utan även omgivningen. Ytterligare ett syfte är således att undersöka ätsvårigheternas inverkan på familjen utifrån ett hälso- och delaktighetsperspektiv.

Tjänsten är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland.

 ellen.backman@regionhalland.se

Ellen Backman

Logoped

Senast uppdaterad: 2018-04-06 15:21