Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare på Regionhabiliteringen

Forskningsverksamheten på Regionhabiliteringen drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Disputerade forskare

Anne-Berit Ekström, med dr, barnneurolog
Disputerade 2009 med avhandlingen: Congenital and Childhood Myotonic Dystrophy type 1 - the impact on central nervous system, visual and motor function.

Åsa Fyrberg, fil dr, specialistlogoped
Disputerade 2017 med avhandlingen: Acquired Brain Injury in Children and Adolescents: Investigating Assessments of Communicative Participation in Daily Life Situations.

Kate Himmelmann, docent, universitetssjukhusöverläkare
Disputerade 2006 med avhandlingen: Cerebral palsy in western Sweden — epidemiology and function.

Anna-Karin Kroksmark, med dr, överfysioterapeut
Disputerade 2006 med avhandlingen: Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders. 

Git Lidman, med dr, specialistarbetsterapeut 
Disputerade 2018 med avhandlingen: Learning for life – How children with unilateral spastic cerebral palsy learn to master bimanual activities.

Meta Nyström Eek, med dr, överfysioterapeut
Disputerade 2009 med avhandlingen: Muscle strength, gross motor function and gait  pattern in children with cerebral palsy.

Marie Peny-Dahlstrand, med dr, överarbetsterapeut
Disputerade 2011 med avhandlingen: To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida. Quality of performance, autonomy and participation.

Birgitta Spjut Janson, fil dr, överpsykolog
Disputerade 2017 med avhandlingen: Effects of Intensive Behavioural Treatment and a focused Imitation Intervention for young Children with Autism Spectrum Disorder - One plus One means More 

Doktorander

Jonas Gillenstrand, leg psykolog
Avhandlingsarbete: Studera utvecklingen av intelligens, exekutiva funktioner och faktorer viktiga för läs- och skrivutveckling i relation till ålder samt förekomst av neuropsykiatriska tillstånd hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi.

Magnus Påhlman, barnneurolog 
Avhandlingsarbete: Forskningsinriktning på neuropsykiatriska svårigheter, främst autismspektrumtillstånd och ADHD, vid cerebral pares.

Magdalena Vu Minh Arnell, leg barnsjuksköterska, uroterapeut
Avhandlingsarbete: Neurogen blås- och tarmfunktionsstörning hos ungdomar och vuxna med ryggmärgsbråck; konsekvenser för livssituation och livskvalitet.

Lisa Wahlgren, specialistfysioterapeut
Avhandlingsarbete: Att leva med Duchennes muskeldystrofi i Sverige. En nationell uppföljningsstudie av livslängd, dödsorsak, hälsostatus och andningsvård.


Senast uppdaterad: 2018-10-02 12:04