Kurser

Föreläsningar från introduktionskurs för fysioterapeuter 180416-180420

Cerebral Pares - Kate Himmelmann, universitetssjukhusöverläkare

Fysioterapi vid cerebral pares - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Fysioterapi vid neuromuskulära sjukdomar - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeut

Gånganalys - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Habilitering då och nu - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeut

Lek och bemötande - Maria Attfors Östlind, specialpedagog
 
Motorik och kommunikation - Lotta Comstedt, leg sjukgymnast, och Agneta Rubensson, leg logoped

Motoriskt lärande - Anna-Karin Kroksmark, överfysioterapeut

Målfokuserad träning - Kristina Hobro, leg sjukgymnat

Neuromuskulära sjukdomar - Anne-Berit Ekström, barnneurolog

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Anne-Berit Ekström, barnneurolog

Praktisk dag sittande - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast

Ryggmärgsbråck - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast

Typisk motorisk utveckling - Lena Bengtsson

Föreläsningar uppföljningsdagar 180523-1805-25

ADHD - Anne-Berit Ekström, barnneurolog

Evidensbaserad habilitering - Meta Nyström Eek, överfysioterapeut

Fysioterapeutens roll i samband i samband med operation - Anna-Klara Nohlin Sandsjö, leg fysioterapeut

Metoder för att förbättra respirationen hos barn, ungdomar och vuxna inom habilitering - Lisa Wahlgren och Johanna Leo med flera

Neuromuskulär skolios - Annika Blomkvist, leg sjukgymnast, och Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut

Ortopedin och Habiliteringen - Ann-Charlott Söderpalm, ortoped

Ortoser - Roy Tranberg, leg ortopedingenjör

Hemuppgifter

Hemuppgifter - samlat dokument


Senast uppdaterad: 2018-11-21 14:24