Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurs i Basal gastroskopi och koloskopi

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst).

Kursen riktar sig både till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi. Vi eftersträvar ett jämnt deltagarantal mellan läkare och sköterskor.

Kursen sträcker sig över tre terminer och bedrivs i form av en distansutbildning inkluderande fyra fysiska kurstillfällen (internat) om vardera tre dagar. Därtill kommer fördjupningsuppgifter, praktiska moment och endoskopi under handledning på hemsjukhuset. Huvudsaklig kursort för internaten är Göteborg.

Kursinnehåll och kursplan är i linje med Svensk gastroenterologisk förenings riktlinjer för att uppnå basal endoskopikompetens. Kursledningen består av medicinska gastroenterologer med mångårig vana av teoretisk och praktisk undervisning i endoskopi.

Målgrupp och förkunskapskrav

  • Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av arbete inom endoskopiverksamhet.
  • Legitimerad läkare med ST-tjänst i Medicinsk gastroenterologi.

För att vara aktuell för kursen krävs dessutom att kursdeltagarens huvudman godkänt ansökan samt att en individuell endoskopihandledare med utbildningsvana är utsedd på hemkliniken.

Former för bedömning och krav för godkänd
utbildning

För godkänd kurs krävs aktiv närvaro vid samtliga internat, godkända fördjupningsuppgifter, intyg från handledare om utförd endoskopipraktik på hemsjukhuset samt godkänd skriftlig och praktisk examination.

Kursavgift

För sökande med anställning inom Västra Götalandsregionen är utbildningen kostnadsfri. Man har möjlighet att söka kursen även som anställd utanför regionen. Då tillkommer en kursavgift.

Eftersom utbildningen är en uppdragsutbildning för RCC Väst kommer sökande från Västra Götalandsregionen att ges förtur till utbildningsplatserna.

Kursstart

Utbildningen startar 2021-11-17 med tre dagars internat i Göteborg. Resterande kursdatum meddelas senare.

Ansökan

Ansökan skickas till Pernilla Lembing, e-post: pernilla.lembing@rccvast.se
Namn och e-post på sökande, arbetsgivare och handledare skall framgå. Ange gärna också grad av skopivana om praktisk träning redan påbörjats.

Sista ansökningsdag: 17 september 2021

Välkommen med en ansökan!

Kurs i Basal gastroskopi och koloskopi endoskopiutbildning 2021-2022

Per Hedenström

Överläkare

Pernilla Lembing

Samordnare

Senast uppdaterad: 2021-09-01 15:17