Hej patient!

Här samlar vi information som kan vara nyttig att ha när du är inlagd på någon av Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdavdelningar. Tänk på att vår webb är öppen för din medverkan! Bidra med din upplevelse av vården under Min berättelse eller din kunskap kring din diagnos, undersökning eller behandling i vår patientwiki.

Inför min vistelse

Vad blir det för mat?

Vad kostar det mig att vara inlagd?

Patient wiki

Dela med dig av din sjukdom!

Vi kan sjukvård. Men du är expert på dig själv och därför är din infallsvinkel viktig. I patientwikin här på vår webbplats kan du komplettera informationen. Alla beskrivningar av undersökningar, diagnoser och behandlingar kan enkelt ändras av dig. Genom att dela med dig av din sjukdom hjälper du andra!