Hej patient!

Här samlar vi information som kan vara nyttig att ha när du är inlagd på någon av Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdavdelningar. Tänk på att vår webb är öppen för din medverkan! Bidra med din upplevelse av vården under Min berättelse eller din kunskap kring din diagnos, undersökning eller behandling i vår patientwiki.

Inför min vistelse

Vad blir det för mat?

Vad kostar det mig att vara inlagd?