Om Projektet - Framtidens Vårdavdelning

Här beskrivs projektet Framtidens Vårdavdelning

Mål

Vi arbetar med tre övergripande mål:

Syfte

Syftet med projektet är att: