Publikationer - Framtidens Vårdavdelning

Här kan du hitta länkar till dokument som publicerats kring Framtidens Vårdavdelning

Titel: Rapport Framtidens vårdavdelning 2017-07-19


Titel: Är Framtidens vårdavdelning framtiden?


Undersköterskor och sjuksköterskors upplevelser av gränsöverskridande arbetssätt i ett pilotprojekt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Författare: Tove Svensson
Masteruppsats i offentlig förvaltning VT 2016, Göteborgs universitetTitel:
 Medicinsk sekreterare – ett yrke i förändring

Författare: Lisbeth Heineman och Anna Frödin Ståhl
Examensarbete VT 2016 YrgoTitel:
 Påverkande faktorer vid beslutsfattande om införande av kliniska beslutsstödsystem

Vilka speciella faktorer påverkar beslut om införande av ett kliniskt beslutsstödsystem i offentlig sjukvård?

Författare: Joel Rönnqvist och Aleksandar Faraj
Kandidatuppsats i informatik, Göteborgs universitetTitel:
 MPPEN – PPU171 Industry Project Work Improvement in Health Care

Författare: Erik Bernérus, Jennie Boérius, Arnór Jónsson och Natalie Zanganeh
Chalmers University of Technology
Master’s programme in Production Engineering GothenburgTitel:
 Innovation inom vården

En lägesbeskrivning om organisatorisk interoperabilitet under IT-innovationsarbeten hos vården inom Västra Götalandsregionen

En fallstudie utförd av: Aleksandar Faraj, Joel Rönnqvist och Nathalie Fransson