Kostnadseffektivitet - Framtidens Vårdavdelning

Här kan du se resultat kring kostnadseffektivitet för Framtidens Vårdavdelning

Personalkostnad per belagd vårdplats och DRG-medel Personalkostnad per belagd vårdplats och DRG-medel

Arbetad tid per belagd vårdplats och DRG-medel Arbetad tid per belagd vårdplats och DRG-medel