Arbetsfördelning - Framtidens Vårdavdelning

På Framtidens vårdavdelning vågar vi utmana och ifrågasätta arbetsfördelningen och vem som gör vad i de olika arbetsmomenten. Vårt mål är att stärka teamarbetet och effektivisera det dagliga arbetet genom att rätt person är på rätt plats.

Vi arbetar med att fördela arbetsuppgifter istället för att fördela omvårdnaden av patienterna mellan personalen. Det innebär att all personal arbetar patientnära med alla patienter på hela avdelningen.

Vi har en läkemedelsansvarig sjuksköterska och en rondansvarig sjuksköterska, en rondansvarig undersköterska och två omvårdnadsansvariga undersköterskor. Medarbetarna roterar mellan de olika funktionerna.

Utöver dessa funktioner arbetar en undersköterska som samordnare. Samordnaren tar hand om inkommande samtal, ansvarar för vårdplaneringar samt kommunikation och samordning med hemtjänst och hemsjukvård.

Vi har en avdelningsvärd som ansvarar för det icke vårdnära arbetet t ex mat, kök, transporter och tvätt. Funktionen gör det möjligt för undersköterskorna att fokusera på och utföra mer patientnära arbete.

Vi har två vårdadministratörer som bl a har en aktiv roll vid ronden. Vi har även en apotekare som bl a fungerar som rådgivare och har läkemedelsgenomgångar med patienterna.

Vi har dessutom ett nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter som dagligen kommer till avdelningen för genomgång och avstämning kring vilka patienter som behöver deras hjälp. Arbetssättet gör att fysioterapeuten och arbetsterapeuten kan arbeta mer proaktivt och planera sin dag mer effektivt samtidigt som de snabbt kan involveras i vården av de patienter som är i behov av deras hjälp och stöd.