Arbetsuppgifter avdelningsvärd - Framtidens vårdavdelning

Här beskrivs avdelningsvärdens arbetsuppgifter på Framtidens Vårdavdelning

Kost

Kök 

Textilier 

Service 

Transport