Arbetsuppgifter samordnare - Framtidens Vårdavdelning

Här beskrivs samordnarens arbetsuppgifter på Framtidens Vårdavdelning

Telefon

Planerade inskrivningar

Platsläget

Akuta inskrivningar

Vård- och omsorgsplanering

Utskrivningar

Frånvaro

Resurs