Rond - Framtidens Vårdavdelning

Från rond till patientgenomgång

På Framtidens vårdavdelning arbetar vi hela tiden mot målet att personalen ska använda tid och resurser så effektivt som möjligt och som en del i detta har vi förändrat arbetssättet för ronden. Målet är att ronden ska vara effektiv, genomtänkt, kvalitetssäkrad och väldokumenterad och att det inte ska krävas något större efterarbete vid rondens slut.

Vårt mål är att patienten ska vara mer delaktig under ronden. Vi strävar efter att mötet mellan patient och personal ska vara ett personligt möte där patienten får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Patienten ska få svar på sina frågor och mötet ska ge en klar bild av hur planen ser ut för den kommande vården och tiden därefter. I framtiden ser vi gärna att mötet sker sittande i ett annat rum än patientsalen.

Avstämning

Klockan 08:15 på måndagar och onsdagar sker endast en avstämning vid patienttavlan på expeditionen. Då diskuterar vi de patienter där det finns aktuella frågeställningar och vid behov bedöms enstaka patienter, till exempel vid akut förändrat tillstånd. Under denna avstämning deltar läkare, sjuksköterska och undersköterska. Sjuksköterska dokumenterar i lämplig aktivitet i journalen.

Avstämning Avstämning

Eftermiddagsavstämning

Varje eftermiddag har vi sjuksköterskedriven eftermiddagsavstämning klockan 15:30 (13:30 på fredagar) tillsammans med läkare.

I eftermiddagsavstämningen handläggs även frågeställningarna:

Storrond

Klockan 06:45-09:00 på tisdag, torsdag och fredag förbereder sig rondansvarig undersköterska och rondansvarig sjuksköterska genom att läsa på patienternas välmående, behov, aktuella status och planering. Undersköterska tar kontroller och sjuksköterska ansluter när tid finns.

Innan ronden påbörjas läser deltagande läkare på i journalsystemet och annan väsentlig information för alla patienter på avdelningen.

Storrond Storrond

5-minutersavstämning
Klockan 09:30 är det samling vid patienttavlan för en snabb (max 5 minuter) avstämning inför ronden med apotekare, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Apotekare markerar på patienttavlan vilka patienter hen är intresserad av att diskutera.

5-minutersavstämningen ska bestå av 4 frågor:

 

Teamvandring
Läkare, sjuksköterska och undersköterska träffar patienterna på patientrummen. (Nästa steg i utvecklingsarbetet är att vi ska fråga patienten om hen hellre vill ha samtalet på rondrummet och i så fall träffa patienten där).

Uppförandekod inne hos patienten:

 

Dokumentation
Vårdadministratör och apotekare ansluter till övrig personal för en sammanfattande diskussion på rondrummet där vårdadministratör direkt skriver en journalanteckning gemensam för alla yrkeskategorier.

Den befintliga vårdplanen uppdateras för varje patient. På fredagar dokumenteras planering till och med måndag. Ordinationer av läkemedel justeras och eventuella remisser skrivs i mån av tid under dokumentationen. Dokumentationsronden avslutas med avstämning av vårdplatsläget på avdelningen närmaste dygnet.

Avsluta i tid
Ronden ska vara avslutad 11:00! Om vi lyckas med det kan avdelningens logistik och fortsatt patientnära arbete fungera optimalt och vi kan nå klinikens mål att patienterna ska vara utskrivna senast klockan 13:00.

Teamarbete, respekt, planering och tydlighet – tillsammans för patienten!