Om sjukhuset

Mer information om sjukhuset, organisation och uppdrag, årsredovisningar och andra siffror kring den vård vi bedriver.

Denna info hittar du för tillfället i vårt gamla ramverk, Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset.