Om webbplatsen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset lanserade ny webbplats den 18 maj 2015. Webbplatsen är under ständig utveckling, och målet är att alla målgrupper skall få en så komplett och korrekt information om sjukhusets verksamhet som det bara är möjligt. I denna första version ligger fokus på den primära målgruppen som är patienter och närstående.

Metoden vi använt för att ta fram Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats kallas agil utveckling, och bygger på att ta fram en prototyp, testa och samla in åsikter, synpunkter och mäta resultat, bygga om och lansera en ny version. Detta sker löpande, och vi har haft en så kallad betaperiod internt på sjukhuset där vi testat den första versionen.

Denna version som nu lanseras publikt kommer att fortsätta att utvecklas och synpunkter eller förslag till förbättringar som inkommer kommer att tas i beaktande inför detta arbete.

I webbplatsen ingår den världsunika patientwikin, ett samarbete där Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in patienter och närstående att bidra med sin kunskap kring sjukhusets vårdutbud.

För att komplettera den faktabaserade patientwikin finns också Min berättelse, en del där patienter och närstående kan dela med sig av sin upplevelse av vården.

Vill du rapportera en bugg, eller bara tycka till om Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya webbplats, kan du mejla till E-postadress