Primärvård (avgränsning)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför specialistvård inom många områden. Primärvård är INTE ett av dessa. Däremot samarbetar vi med Närhälsan på olika nivåer. Närhälsan tar utan remisstvång hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa, missbruk. Här finns kompetens inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi. Basen i primärvården är vårdcentralerna.

Närhälsan

Primärvård i Västra Götaland