Tandvård (avgränsning)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför specialistvård inom många områden. Tandvård är INTE ett av dessa. Däremot samarbetar vi med tandvård på olika nivåer.

Folktandvården i Västra Götaland

Pedodonti (barn- och ungdomstandvård)