Provtagning

Förvaring

De flesta prover till Klinisk mikrobiologi kan med fördel förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet. Se respektive analys.

För specialanalyser som Herpes simplex resistensbestämning skall provet förvaras och transporteras i ett för detta avsett transportmedium, kontakta HIV-lab (risklab) för mer information på telefon: 031-342 47 39.


Provtagningsmateriel 

(länken leder till sammanställning av materiel längre ner på denna sida)


Provtagningsanvisningar

(OBS! För exakt provåtgång se respektive analys).

Då det i provtagningsanvisningen står att ett rör utan tillsats rekommenderas, använd då gärna Sarstedts provtagningsrör i plast ("urinrör"), art.nr 102769965.

Benmärg

EDTA-rör med lila kork, cirka 0,5-2 ml räcker oftast för analys. Se önskad analys för exakt mängd.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Biopsi - bakterier

Vid misstanke om bakteriell infektion: Boiopsin skall läggas i sterilt rör eller burk.

Biopsi - virus

Biopsin skall läggas i ett rör med 1-2 ml koksaltlösning. 

Bronchialsköljvätska (BAL)

2-5 ml prov i ett rör utan tillsats.

Blåssekret

Punktera blåsan och för över material till ett ESwab rör. Observera att vid Herpes Simplex resistensbestämning rekommenderas i första hand Sigma Virocult-rör, lev art.nr MW950S. Önskas både PCR och resistensbestämning skall 2 rör skickas. För övrig virusdiagnostik kan man också använda ett rör med 1-2 ml koksaltslösning.

Cervixsekret

Rotera en provtagningspinne (alt. cytobrush för HPV-diagnostik) i cervixkanalen och stoppa den i ett rör med 1-2 ml koksalt, alternativ använd ESwab.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Cervixsekret till vätskebaserad cytologi (t.ex. Thinprep-burk)

 För HPV-diagnostik ska cellprov tas på samma sätt som vid konventionell cytologi med följande skillnader/tillägg: Provet från bakre fornix och portio tas med Ayresspatel av plast. Endocervikala provet tas med cytobrush. I stället för att stryka ut cellerna på ett provtagningsglas används en vätskefylld burk. Både spateln och borsten skall efter provtagning vispas kraftigt i burken för att uppfångade celler ska lossna. Borsten skall sedan pressas och roteras mot burkens vägg och det kvarvarande materialet på borsten skrapas av med spateln. Spatel och borste skall avlägsnas från burken inom ett par minuter efter provet tagits.

Faeces - analyser på faeces

2-3 ml faeces i ett rör utan tillsats. Använd gärna "Faecesburk med sked", art.nr 108388760 alternativt ESwab Rosa kork. Se respektive analys!

Fostervatten (amnion)

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

Glaskropp

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

Helblod/totalblod (EDTA-blod)

EDTA-rör med lila kork, ca 0,5-2 ml. Använd gärna "EDTA-rör", art.nr 102770195.

Kammarvätska

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

Konjuktivalsekret

Minst 0,5 ml i ett rör utan tillsats.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis/gonokocker.

Kräkning

2-3 ml i ett rör utan tillsats.

Ledvätska

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Likvor - analyser på likvor

2-3 ml likvor i ett rör utan tillsats.

Vid virusinfektion i CNS kan lokalt producerade antikroppar påvisas i likvor. För att skilja dessa från passivt filtrerade serumantikroppar, skall serumprov tas samtidigt.

Nasofarynxsekret - NPH

Använd gärna ESwab blå kork eller för virusdiagnostik "flockad pinne" i ett rör med 1 ml koksalt.

Tryck lätt upp patientens nästipp. Rikta provtagningspinnen horisontellt och för in den parallellt med gomtaket tills ett lätt motstånd känns. Låt den om möjligt sitta kvar i 10-15 sekunder. Pinnen förs efter provtagningen ner i röret innehållande transportmedium.

Näsa (främre näsöppning)

Använd ESwab Rosa kork.

Obduktionsmaterial

Rör med 1-2 ml koksaltlösning.

Pericardvätska

2-3 ml vätska i ett rör utan tillsats.

Perineum

Använd ESwab Rosa kork. Hudområdet mellan kön och anus.

Placenta

Rör med 1-2 ml koksaltlösning.

Plasma

1-2 ml. EDTA-rör med lila kork (3ml blod ger ca 1 ml plasma). Använd gärna BD Vacutainer EDTA-rör, lev.art.nr 367863.

Pleuravätska

2-3 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.

Rektalsvabb

Använd gärna ESwab Rosa kork eller för virusdiagnostik  "flockad pinne" i rent rör.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Kan användas för provtagning till Gastroenteritblocket.  För in svabben i ändtarmen och rotera minst ett varv.

Saliv

Samla saliv cirka 1 ml i ett rör, alt. ta ett pinnprov och sätt i ett rör med 1-2 ml koksalt alternativt använd ESwab.

Serum

För exakt mängd se respektive analys. Använd gärna "serumrör", art.nr 102770138.

Sputum

Upphostning från patienten uppsamlas i ett rör. För relevant provtagning är det av värde att provet innehåller material från nedre luftvägarna. Det är därför viktigt att patienten inte bara spottar saliv.

Svalg

ESwab Rosa kork. Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsill och för den upp och ner några gånger längs tonsillen. Tungan skall helst hållas väl nedpressad så att provtagningspinnen ej vidrör den.

OBS! För Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae ska prov tas från bakre svalgvägg!

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

Sårsekret

Använd ESwab Rosa kork. Observera att vid Herpes Simplex resistensbestämning rekommenderas i första hand Sigma Virocult-rör, lev art.nr MW950S. Önskas både PCR och resistensbestämning skall 2 rör skickas. För övrig virusdiagnostik kan man också använda ett rör med 1-2 ml koksaltslösning.

Urethrasekret

Använd ESwab och för in den smala provtagningspinnen 2-4 cm in i urethra och rotera under cirka 3-5 sekunder.

OBS! För Chlamydia trachomatis (klamydia) krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis (klamydia).

Urin

2-5 ml prov i ett rör utan tillsats.

OBS! För PCR Chlamydia trachomatis (klamydia) och PCR Gonokocker krävs särskilt provtagningsrör plus pinnar. Läs mer i analyslistan under Chlamydia trachomatis / gonokocker.

OBS! Läs mer här om Tuberkulos och andra mykobakterioser, andra riktlinjer gäller.