Provtagningsmaterial

Rör

våra analyser/provtagningsanvisningar finns information om vilka rörtyper som ska användas. Rören vänds minst fem gånger omedelbart efter provtagningen (1 gång är när luftpelaren "vandrat" från toppen till botten och åter till toppen).

 

Rör utan tillsats

  Innehåll/text på LabBestetikett Proppfärg volym- röret/blod Art. nr. Marknadsplatsen
Koagulationsaktivator/ S röd/svart 5/4 mL 102 770 211
 
Koagulationsaktivator/ S röd/svart 10/9 mL 102 770 138
gel/Gel guldgul 5/4 mL 104 790 597
gel/Gel
Delvolymsrör till barnprovtagning
guldgul 5/2 mL 104 790 589

 

Fyll rören tills vakuumet "tar slut". Använd blodprovsvagga för att blanda rören direkt efter provtagning. Alla rör ska efter provtagning och blandning förvaras stående för att koagulation ska bli optimal.

Efter centrifugering av rör utan gel måste serum avskiljas direkt i ett nytt plaströr.

Gelrör: Om gelen efter centrifugering inte ligger som en klar avgränsning, eller om blodkroppar finns kvar i serum ska serum hällas över till ett nytt plaströr innan detta rör centrifugeras på nytt. Efter centrifugering ska serum föras över till ytterligare ett nytt rör så inga blodkroppar finns kvar i serum.

Delvolymsrör: Dessa används främst till provtagning på barn.

Rör med tillsats

Fyll rören tills vakuumet "tar slut". Använd blodprovsvagga för att blanda rören direkt efter provtagning. 

Blandning minst 5 gånger (1 gång är när luftpelaren i röret vandrat från toppen till botten och åter till toppen).

Otillräcklig blandning kan  ge små koagel som inte alltid upptäcks men som ger felaktiga analysresultat.

Alla rör ska efter provtagning och blandning förvaras stående. För eventuell centrifugering se  respektive analys i Våra analyser / Provtagningsanvisningar

  Innehåll/text på LabBestetiketten Proppfärg Rörvolym/
blodvolyn
Art.nr. Marknadsplatsen
EDTA K2/EDTA lila/svart 5/3 mL 102 770 195
Litiumheparin gel/Lihepgel ljusgrön 5/4 mL 104 790 571
Litiumheparin/LiHep grön/svart 5/4 mL 102 770 237
NaF K Oxalat/OxF grå/vit 5/4 mL 102 770 179
Natrium-Citrat/Citrat blå 5/2,7 mL 103 280 483
Natrium-Citrat/Citrat*
Främst  till barnprovtagning
blå 5/1,8 mL 103 280 475
Natrium-Citrat för SR/SR
(sänkningsreaktion)
svart 2/1,6 mL 102 770 096
FC mixture/FC Mix
(glukos)
rosa/grå 5/3 mL 102 770 203

*Ska inte användas till koagulationsutredningar

Kapillärrör

Rör utan tillsats

Innehåll/text på
LabBestetikett

Proppfärg
Blodvolym
Art.nr.
Marknads
platsen
gel/Gel guldgul 400-600 µL  103 280 459
(utan gel)/S röd 250-500 103 280 442
Rör med tillsats        
gel och heparin/
Lihepgel
mintgrön 400-600 µL  103 280 426
EDTA K2 (mapprör)/
EDTA
lila fylles
250-500 µL
 103 280 418
EDTA K2/
EDTA
lila fylles till 
500 µL
 
NaF/K Oxalat/
OxF
grå  µL  

 

Faeces, Cerebrospinalvätska

 Faeces   Innehåll  Art.nr Marknadsplatsen
Testkuvert för F-Hemoglobin/Spec  102 766 342
Cerebrospinalvätska    
Plaströr av polyprofylen (PP) 10 mL / Pp sterilt  102 769 965

 

Urin

  Innehåll/test på LabBestetikett Art.nr. Marknadsplatsen

6 mL Plaströr/U 6 mL
Snabel 10 cm
Snabel 16 cm

102 770 294
102 740 081
102 740 073
 10 mL plaströr med konisk botten/Kplast  102 769 965
 100 mL plastflaska skruvlock/Uflaska  102 732 120
3 L plastflaska
För urinsamling utan tillsats 
 103 732 161
 2,5 L Plastflaska
För urinsamling utan tillsats
 103 579 918
   2,5/3 L Plastflaska med tillsats av syra.
Natriumkarbonat eller annan tillsats. Hämtas vid provinlämningen./HCL16 HCL30
 
   1L Plastflaska med eller utan tillsats för barnurinsamling. Hämtas vid laboratoriet Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  

 

Rekommenderad ordningsföljd mellan provtagningsrören:

  1. Blododling
  2. Citratrör, koagulation
  3. Rör utan tillsats av antikoagulantia/ gelrör
  4. Heparinrör
  5. EDTArör
  6. Övriga rör med tillsats t.ex. för P-Glukos

Fyll rören tills vakuumet "tar slut". Använd blodprovsvagga för att blanda rören direkt efter provtagning. Blandning minst 5 gånger (1 gång är när luftpelaren i röret vandrat från toppen till botten och åter till toppen). Alla rör ska efter provtagning och blandning förvaras stående för att koagulation ska bli optimal.

Pleura- och ledvätska

Provet överförs omedelbart efter provtagning till rör med antikoagulantia. Fyll rören endast till hälften. Rören vänds minst 5 gånger omedelbart efter provtagningen (1 gång  är när luftpelaren i röret "vandrat" från toppen till botten och åter till toppen).

Rörrekommendationen är inte alltid densamma som vid blodprovstagning se därför alltid i Våra analyser / Provtagningsanvisningar  för aktuella analyser.

Cerebrospinalvätska

Cerebrospinalvätska samlas i polypropenplaströr med skruvkork utan tillsats. Rutinmässigt tas 10-12 mL cerebrospinalvätska (gäller vuxna patienter). Det är viktigt att dessa volymer hålls eftersom gradient föreligger i spinalkanalen för olika proteiner, peptider samt neurotransmittorer. Spinalvätskan blandas väl innan eventuell portionering sker. Laboratoriets referensvärden är baserade på 10-12 mL.

Ur denna fraktion kan till exempel prov för serologiska analyser avskiljas efter noggrann blandning. Vid en eventuell stickblödning kan det vara av värde att fraktionera även de första millilitrarna.

Cerebrospinalvätska lämnas omedelbart efter punktion till laboratoriets provmottagning.

Vi begäran om Csv-Fraktionerade proteiner lämnas också serumprov märkt "Csv-Fraktionerade proteiner" för jämförande analys. Vid begäran om Csv-Glukos ska P-Glukos tas i anslutning till punktionen.