Inför AT start

Slutenvårdstjänstgöring

Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Efter avslutad tjänstgöring är det viktigt att du fyller i utvärderingsenkäten. Feedback på enkätresultaten lämnar vi regelbundet till handledare/studierektor/verksamhetschef.

Opererande specialiteter 6 månader

1-3 veckor under allmänkirurgiplaceringen kan förläggas till närliggande opererande specialitet eller anestesiverksamhet. Exempel på annan närliggande specialitet är ÖronNäsaHals, Gynekologi, Ögon, Neurokirurgi, Thorax, Plastikkirurgi. Exempel på utökad anestesi är barn- och thoraxanestesi.

Under ortopediplaceringen kan du på motsvarande sätt förlägga 1-2 veckor inom närliggande ortopedisk verksamhet, till exempel handkirurgi eller ryggkirurgi.

Så här gör du:

1. Kontakta studierektorn inom allmänkirurgi eller ortopedi och stäm av lämpliga veckor under din tjänstgöringsperiod.
2. När du fått godkänt kontakta studierektor inom närliggande specialitet.
3. Bekräfta till studierektor och schemaläggare inom allmänkirurgi alternativt ortopedi.

Invärtesmedicin och närliggande sidospecialiteter 6 månader

Tjänstgöringsinformation och målbeskrivningar för aktuella sidospecialiteter

Anestesi/Intensivvårdsplacering
Geriatrik                                 
Njurmedicin
Infektion
- Onkologi
- Klinisk fysiologi                    
- Pediatrik
- Lungmedicin/Allergologi
- Reumatologi
- Neurologi                  
- Röntgen

Ytterligare 3-4 veckor inom valfri sidospecialitet kan i utvalda fall komma ifråga, till exempel för AT-läkare som tidigare vikarierat inom internmedicin och planeras då i samråd med respektive studierektor.

Psykiatri 3 månader (13 veckor)

  • Placering på allmänpsykiatrisk vårdavdelning (5-8 v)
  • Placering på psykosavdelning (3-5 v)
  • För samtliga AT-läkare ingår 2-5 dagars auskultation på beroendeavdelning.

Alla AT-läkare har även möjlighet att förlägga 1-2 veckor på till exempel BUP,äldrepsykiatri, konsultpsykiatri, omsorgspsykiatri, neuropsykiatrisk utredningsenhet och öppenvårdsmottagning. Denna möjlighet är begränsad under sommarperioden. Planeras i samråd med studierektor.

Möjliga utlokaliseringar psykiatrisk öppenvård

Om du är intresserad av utlokalisering under din psykiatriplacering se länk gällande kontaktpersoner.

Lathund för utlokaliseringar inom psykiatrisk öppenvård