Seminariedagar PV Stor Göteborg och Kungälv

12 december (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ÖNH

16 januari  -19 (ons)
Seminariedag/Ögonkliniken SU/M                                                                                                                                                                                          

 kl 8.30 - 16.00
Tema: Ögon

27 februari -19 (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: Hudtumörer

20 mars -19 (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: Hud allmänt

11 april -19 (OBS tors)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: Primärvårdsgynekologi

15 maj -19 (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

5 juni  (ons)
Seminariedag/Akvarellmuseet Tjörn, Södra Hamnen 6, Skärhamn                                                                                                                                                                                                

 kl 8.30 - 16.00
Tema: Barn /avslutning inför sommaren

21 augusti (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: Primärvårdsortopedi

11 september  (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

16 oktober (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

13 november (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart

11 december (ons)
Seminariedag/Campus Nya Varvet, Fredrik bloms väg 25, V Frölunda                                                                                                                                                            

kl 8.30 - 16.00
Tema: ej klart


Senast uppdaterad: 2018-12-11 09:34