Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Utveckling och karriär

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en attraktiv arbetsgivare som verkar för mångfald och jämställdhet och som skapar förutsättningar för ett livslångt lärande. Kompetensutveckling en viktig fråga och en investering i en god och säker verksamhet och i ett hållbart arbetsliv. Här kan du läsa mer om några av de utvecklings- och karriärmöjligheter som erbjuds hos oss.

Kompetensutveckling

Som medarbetare gör du skillnad för andra människor varje dag och du har stora möjligheter att utvecklas både i ditt yrke och som människa - oavsett om du är ny eller erfaren i din roll.

Vi vill ta vara på den samlade kompetensen och skapa förutsättningar för engagemang och ständigt lärande. Karriärutvecklingsmodellen visar vilka vägar medarbetaren kan gå för att utvecklas i det patientnära arbetet och är ett stöd för att planera kompetensutveckling för medarbetaren i linje med verksamhetens behov.

Kliniskt basår

Introduktion för dig som är nyutexaminerad sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker. Det är en möjlighet för dig att växa in i din nya roll som på sjukhuset och pågår under ditt första år. Inom Kliniskt basår finns utöver baspaketet, sex olika inriktningar; neonatal, pediatrik, radiologi, operation, intensivvård och biomedicinsk analytiker. Introduktionen är obligatorisk och innebär ett år av klinisk träning samtidigt som du arbetar på ordinarie arbetsplats. 

Förstärkt yrkesintroduktion

Introduktion för nyutbildad och nyanställd undersköterska, skötare och barnsköterska. Det är en möjlighet för dig att växa in i din nya roll som på sjukhuset och pågår under ditt första år. Förstärkt yrkesintroduktion pågår under sex månader. Introduktionen är obligatorisk och innebär ett halvår med föreläsningar, handledning, hospitering och praktisk träning.

Karriärutvecklingsmodellen

Västra Götalandsregionens karriärutvecklingsmodell gör dig trygg och delaktig i din yrkesutveckling så att du kan lära dig mer, ta ansvar och dela din kompetens med andra. Karriärutvecklingsmodellen har flera nivåer, som beskriver utvecklingen från nybörjare till erfaren expert, och tydliggör sambandet mellan kompetens, arbetsuppgifter, ansvar och lön.

Karriärutvecklingsmodellen visar vilka vägar du kan gå i ditt yrke och ser till att dina kunskaper används och tillåts utvecklas genom din individuella kompetensutvecklingsplan. Planen gör du och din chef tillsammans utifrån dina och verksamhetens förutsättningar och behov. När du utvecklar din kompetens, tar större ansvar och bidrar mer till att nå verksamhetens mål har du möjlighet till högre lön.

Karriärutvecklingsmodellen finns för följande yrkesgrupper:

  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
  • Barnmorskor
  • Biomedicinska analytiker
  • Medicinska sekreterare
  • Psykologer
  • Röntgensjuksköterskor
  • Sjuksköterskor
  • Undersköterskor, skötare och barnsköterskor

Specialistutbildning genom utbildningsbefattning

När du har några års erfarenhet av yrket som sjuksköterska eller undersköterska, skötare, barnsköterska kan du läsa en specialistutbildning. Du kan också ansöka om utbildningsbefattning och har då möjlighet att specialisera dig med bibehållen lön. Utbildningsbefattning innebär att medarbetaren arbetar halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under två år. Vissa studier bedrivs på helfart.

Utveckling och utbildning i yrket

Som medarbetare på Sahlgrenska har du årligen utvecklingssamtal med din chef. Utvecklingssamtalets syfte är både att utveckla och stärka dig som medarbetare samt verksamheten du jobbar på. Utifrån det som kommer fram på utvecklingssamtalet tar du och din chef fram en individuell utvecklingsplan.

Chefsförsörjning och chefsutveckling

I en kunskapsorganisation som vår behövs goda ledare. Vi arbetar därför systematiskt med att rekrytera, identifiera och behålla chefer. Det finns ett flertal gedigna utvecklingsprogram för såväl potentiella ledare som befintliga chefer. Varje chef erbjuds stöd för sin personliga utveckling genom handledning individuellt eller i grupp. Utveckling sker även genom systematisk uppföljning av chef- och ledarskapet.

Handledaruppdrag

Verksamhetsförlagd utbildning innebär att högskolor och universitet förlägger en del av utbildningen i vården. Som anställd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har du möjlighet att utvecklas i ditt yrke genom att söka uppdrag som handledare.

Huvudhandledaren har inom sin verksamhet ansvar för att säkerställa kvalitén i den verksamhetsförlagda utbildningen och är kontaktperson till universitetet eller högskolan. Handledarens uppgift innebär att utifrån kursens och studentens individuella mål ge studenten förutsättningar att uppnå målen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledarutbildning samt fortbildning och utveckling i rollen erbjuds.

Utbildning och tjänstgöring

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns flera olika möjligheter för dig som vill arbeta hos oss. Till exempel: allmäntjänstgöring (AT), specialisttjänstgöring (ST) verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar samt arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) för gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar.

Läs mer på sidan för utbildning och tjänstegöring

Forskning

En naturlig del av verksamheten vid sjukhuset är samarbete med universitet, näringsliv och andra typer av forsknings- och utbildningsinstitutioner. Som en del av det dagliga arbetet vid de flesta enheterna vid sjukhuset bedrivs en omfattande forskning, utveckling och utbildningsverksamhet. 

Om du vill veta mer om vår forskning kan du gå in på vår forskningssida

 

 


Senast uppdaterad: 2021-03-16 16:04