Sommarjobb för studenter

Du som är studerande inom någon av nedanstående utbildningar kan söka sommarvikariat/vikariat inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, under vissa förutsättningar (se nedan).

Alla vikarier ska ha fyllt 18 år, det gäller alla befattningar.

För dig som är:

Undersköterskestuderande

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du vara klar med din utbildning.

Sjuksköterskestuderande

Som sjuksköterskestuderande kan du vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska om du är klar med termin 3.
Individuell bedömning görs beroende på verksamhetens krav.

Vikariat inom Neonatal

För att kunna vikariera som undersköterska inom Neonatal på Drottning Sylvias barn- och ungdomssjukhus, ska du vara klar med minst termin 5 och ha yrkeserfarenhet som undersköterska.

Läkarstuderande

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du vara klar med termin 6
Internt: Termin 5 på GU och individuell bedömning beroende på verksamhetens krav.

För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du vara klar med termin 5-6 beroende på verksamhetens krav.


Senast uppdaterad: 2018-10-29 12:19