Om utbildningen

Uppdraget att skapa utbildningen kommer ursprungligen från sjukhusdirektören, Ann-Marie Wennberg Larkö, för att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska möta framtidens utmaningar med innovativa lösningar. Utbildningen ligger under ST-kansliet med stöd av Innovationsplattformen VGR.

Utbildningen inom innovation är öppen för alla ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och pågår under två år på 20 procent.

Målet är att ge deltagarna kunskap om innovationsprocesser och teknikutveckling, verktyg att kunna utveckla och driva egna innovationsprojekt på sjukhuset och koppla samman dem med människor som själva gjort innovationsresor inom och utanför SU. För SU blir dessa innovationsläkare en spetskompetens som kommer kunna driva utvecklingen av vård och teknik in i framtiden.

Ny utbildningssatsning på innovation och teknik för ST-läkare 

Utbildningen kommer omväxlande att vara teoretisk (inom bland annat innovationsprocesser, juridiska eller etiska frågor och insikt i aktuella medicintekniska omställningar) och praktisk (genomföra innovationsprojekt i klinisk miljö, både i grupp och enskilt). En tredje del i utbildningen är  hur man arbetar med innovation i andra organisationer och länder. Den exakta utformningen av programmet kommer formas tillsammans med deltagarna, för att kunna anpassa utbildningen efter behov.

Utbildningen motsvarar cirka 4,5 månader heltid, och ST-utbildningen förlängs därmed med motsvarande tid. Men deltagarna kommer få motsvarande specialistlön efter sin normala genomgångna ST-period (normalt 60 månader).

Har du frågor eller idéer kring utbildningen? Kontakta oss!


Senast uppdaterad: 2019-03-13 17:18