Forskning och förbättringsprojekt

AT-block med forskning

Vi erbjuder en unik AT-utbildning med mycket goda möjligheter till forskning. Du kan skräddarsy delar av AT-utbildningen och oavsett om du får ett forskar AT-block eller ett kliniskt block finns möjligheter att erhålla forskningstid mellan de kliniska placeringarna.

Forskarnas förbättringsarbetsgrupp: Forskning under AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (FATSU)

FATSUs arbete syftar till att bygga upp ett kontaktnät och skapa forum för forskare för att på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter och ideér samt sprida AT-läkares forskningsresultat utanför den egna forskningssfären. På så vis synliggörs det forskningsarbete som forskande AT-läkare bedriver på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förbättringsprojekt

AT på SU innebär en tydlig satsning på strukturerad utbildning, förbättring och utveckling.

Genom vårt unika koncept med förbättringsprojekt får AT-läkarna möjlighet att vara delaktiga och engagerade i den egna utbildningen och påverka densamma. AT-läkarna får också ökad kompetens i process- och utvecklingsarbete vilket påverkar arbetsmiljö och trivsel på ett positivt sätt.

AT-läkarna ingår i olika arbetsgrupper för att påverka och förbättra de olika AT-verksamheterna och delar av AT-utbildningen: AT-råd, forskning, introduktion, handledning,organisation och utbildning.

Dokument:

ForskarAT information