Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Du som söker AT

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete samt handledning. Vi erbjuder dig AT-utbildning med mycket goda möjligheter till professionell utveckling, forskning och delaktighet i din egen utbildning.

Nu söker vi nya AT-läkare och Foskar AT-läkare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Länk AT-läkare

Länk Forskar AT-läkare

Sista ansökningsdatum är den 23 september.

Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset som AT-läkare

AT-läkare undersöker patient

Välkommen att göra AT

Lönesättning

AT-chefen är lönesättande chef för AT-läkare.

AT-läkaren ansvarar för att initiera och begära förhandling efter ett år tjänst. Lönesättningen utgår från fastställda lönekriterier baserade på professionalitet, utveckling och samarbete.

Kvalitetssäkringsmodell

Vi arbetar fortlöpande med en kvalitetssäkringsmodell som innefattar såväl kvantitativa som kvalitativa mål.

 • En tydlig organisation med olika roller och kompetenser
 • Återkommande dialogmöten med AT-utbildningsansvariga vid verksamheterna tillsammans med AT-läkare och AT-kansliet
 • Kontinuerlig enkätutvärdering av samtliga AT-aktiviteter, utbildningsdagar och kliniska tjänstgöringsavsnitt med feedback till handledare och studierektorer. Medarbetarenkät för AT-läkare varje år samt avslutningsenkät för AT-utbildningen i sin helhet.
 • AT-råd
 • Medarbetarsamtal och avslutningssamtal med AT-chef

 • Arbete med förbättringsprojekt som en del i utbildningen och i kvalitetsutvecklingsarbetet

Handledning

Under slutenvårdstjänstgöringen får AT-läkaren utsedd handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Handledning ska ske regelbundet med ett minimum av en halvtimme per vecka eller en timme varannan vecka.

Under primärvårdstjänstgöringen ska AT-läkaren ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden samt avsatt tid för personlig handledning en timme per vecka.

AT-lotsmodellen innebär att en professionell handledare samt en ST-läkare alternativt specialist regelbundet träffar en grupp på cirka 6-7 AT-läkare 1 timma och 45 minuter en gång i månaden (förutom juli och augusti). Samarbete kring handledning sker med S:t Lukas.”Lotsmötena” sker 10 gånger under slutenvårdsplaceringen.

Syftet är att ge AT-läkarna möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor regelbundet träffas för att

 • reflektera, diskutera och bearbeta frågeställningar och erfarenheter i utbildnings- och arbetssituationen
 • genom feedback från övriga i gruppen få ökad insikt om hur man själv påverkas och påverkar dessa situationer
 • få stöd för att komma vidare i sin yrkesmässiga och personliga utveckling genom att ta upp frågeställningar om läkarrollen, förhållningssätt, relationer, kommunikation, etik etc

Forskning och förbättringsprojekt

AT-block med forskning

Vi erbjuder en unik AT-utbildning med mycket goda möjligheter till forskning. Du kan påverka delar av AT-utbildningen och oavsett om du får ett forskar AT-block eller ett kliniskt block finns möjligheter att erhålla forskningstid mellan de kliniska placeringarna.

Forskarnas förbättringsarbetsgrupp: Forskning under AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (FATSU)

FATSUs arbete syftar till att bygga upp ett kontaktnät och skapa forum för forskare för att på ett enkelt sätt kunna utbyta erfarenheter och ideér samt sprida AT-läkares forskningsresultat utanför den egna forskningssfären. På så vis synliggörs det forskningsarbete som forskande AT-läkare bedriver på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dokument:
ForskarAT information

Förbättringsprojekt

AT på SU innebär en tydlig satsning på strukturerad utbildning, förbättring och utveckling.

Genom vårt unika koncept med förbättringsprojekt får AT-läkarna möjlighet att vara delaktiga och engagerade i den egna utbildningen och påverka densamma. AT-läkarna får också ökad kompetens i process- och utvecklingsarbete vilket påverkar arbetsmiljö och trivsel på ett positivt sätt.

AT-läkarna ingår i olika arbetsgrupper för att påverka och förbättra de olika AT-verksamheterna och delar av AT-utbildningen.

AT-utvecklingsprogram

Ledarskapsutbildning under AT kan sammanfattas i AT-utvecklingsprogrammets fem delar:

 • Introduktion till sjukhuset 1 dag
 • Personligt utvecklingsprogram 4 dagar i form av internat
 • Grupphandledning enligt AT-lotsmodell
 • Förbättringsprojekt
 • Sjukhusgemensamma utbildningsdagar cirka 10 dagar/år

Senast uppdaterad: 2021-09-03 11:26