Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Primärvårdstjänstgöring

Här hittar du information om:

 • Introduktion
 • Handledning och handledarens ansvar
 • Obligatoriska utbildningstillfällen
 • Antal patienter och patientadministrativ tid
 • Egen utvecklingstid för AT
 • Frånvaro under primärvårdstjänstgöring
 • Lön och lönesamtal

Primärvårdstjänstgöringen är 6 månader (26 veckor) och ligger sist i AT-blocket. Detta för att du som AT-läkare bland annat förväntas kunna tekniker och utredningsgångar, som du nu ska praktisera självständigt med primärvårdsperspektiv.

AT är en utbildningstjänst vilket innebär att du aktivt arbetar på vårdcentralen under stöd och handledning. Successivt bör allt fler patienter kunna handläggas självständigt.

AT-periodens mål är legitimation, det vill säga självständigt läkararbete med eget ansvar.

AT-blocken är fördelade mellan vårdcentraler i Göteborg med omnejd.

Introduktion

Inför tjänstgöringen träffar primärvårdens studierektor AT-läkaren.Vårdcentralschef utser handledare på den vårdcentral som blir aktuell. Under första tjänstgöringsveckan på vårdcentralen introduceras AT-läkaren till det lokala arbetet.

Handledning och handledarens ansvar   

Handledaren har ett ansvar för att AT-läkaren får en bred klinisk erfarenhet. I handledningen ingår dels instruktion i medicinska frågor men också frågor rörande yrkesroll och personlig utveckling. Handledaren är såväl instruktör som mentor. Handledningen ska ges av specialistkompetent handledare/handledarutbildad läkare som är i slutet av ST.

 • AT-läkaren bör ha samma handledare under hela tjänstgöringstiden, med avsatt tid för personlig handledning 1 timma/vecka.
 • Viktigt att AT-läkaren planerar PV-tjänstgöringen inklusive avslut av tjänstgöringen med handledaren (administrativa tips, planering av administrativ tid, tid för signering av anteckningar, prioritering av diktat etc).
 • I mitten och i slutet av tjänstgöringen utvärderas AT-tiden i samtal med handledaren.
 • AT-läkaren ska under vårdcentralsplaceringen speciellt träna konsultationsteknik, via video o/e genom s.k. ”sit-in”, då handledaren eller annan specialist sitter med under AT-läkarens konsultation.
 • Inför AT-tentan kan en särskild ”sit-in” ersätta det praktiska provet. Medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.

Handledning av AT-läkare – praktisk manual

Obligatoriska utbildningstillfällen

Regelbunda utbildningstillfällen ingår i primärvårdstjänstgöringen och AT-läkaren ska delta i den seminarie-verksamhet som primärvårdens studierektor anordnar, ca en gång/mån.
AT-läkaren ska ges möjlighet att delta i AT-stämman o/e AT Forum någon gång under sin AT samt SU:s förberedande möten och utbildningsdagar i feb o sept då AT-läkarnas förbättringsprojekt planeras och redovisas.
AT-läkare som ingår i AT-rådet skall ges möjlighet att deltaga i AT-rådsmöten (3-4 halvdagsmöten/ halvår).

Datum för obligatoriska utbildningsdagar

Antal patienter och patientadministrativ tid

AT-läkaren ska första veckan ha glesa patientbesök, 60 min/patient, därefter förslagsvis 45 min/patient för planerade besök, 30 min/patient för akutbesök. Det ska alltid finnas möjlighet att rådfråga en erfaren kollega. 
I samråd med handledare och verksamhetschef ökas patientantalet till ca 10 per dag mot slutet av VC-placeringen (ex 20 minuter på akutfall, 30 minuter på bokade och adm tid emellan).

Tjänstgöringsschemat planeras i dialog mellan AT-läkare och handledare. AT-läkaren ska själv kunna påverka sin tidbok och i samråd med sin handledare exempelvis kunna spärra en heldag för administration och i samråd med handledaren öka patientantalet till 8-12 patienter per dag i slutet av placeringen.
Den patientadministrativa tiden vid heltid skall vara minst 5 timmar/vecka med individuell anpassning.

Egen utvecklingstid för AT

Utöver schemalagd administration har AT-läkaren möjlighet att under vårdcentralstiden i samråd med handledare och chef schemalägga upp till 4 timmar per vecka vid heltid för förkovran och litteraturstudier. AT-läkaren spara upp till 6 x 4 timmar ”egen tid”, det vill säga max tre heldagar, för inläsning inför AT-tentan. Dagen före AT-tentan är betald inläsningsdag. All lästid utgår från/sker på vårdcentralenI de fall vårdcentralen ej kan tillhandahålla hela primärvårdspanoramat kan AT-läkaren själv tidigt planera in 1-2 veckors total extern auskultation (till exempel pv-gyn, ÖNH, lilla kirurgin mm).

Frånvaro under primärvårdstjänstgöring

Som grundregel gäller att AT-läkaren under sin PV-placering kan vara frånvarande/ledig upp till max 6 veckor (heltid) inklusive lagstadgad semester (4 veckor). Målbeskrivningen skall vara uppfylld och detta avgör i första hand hur lång frånvaro man kan tillåta utan förlängning av PV-placeringen. Handledaren gör en kompetensvärdering i samband med utvärderingssamtalen.

Dokument: 

Handledning av AT-läkare under primärvådstjänstgöring - praktisk manual

Checklista för AT-läkare på vårdcentral i Storgöteborg

Lathundar:

Lathund för vårdcentralschefer och handledare 

Länk: 

Samlingsenheten för hela primärvåden


Senast uppdaterad: 2018-04-03 16:03