Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

AT-pärm PV

Pärmen är avsedd att underlätta AT-läkarens primärvårdstjänstgöring. AT-läkaren ska vid primärvårdstjänstgöringens slut kontrollera pärmens innehåll och vid behov komplettera/uppdatera innehållet med hjälp av sekreterare på vårdcentralen.

INTRODUKTION OCH HANDLEDNING

INFORMATION OM VÅRDCENTRALEN (tillhandahålls av vårdcentralen)

 • Telefonlista VC (lokalt apotek, dosapoteket, socialkontoret samt nummer till konsulter bör finnas med här)
 • Medarbetare på VC (vilka personalkategorier som finns och hur man remitterar till dem, exempelvis psykolog, diabetessköterska, sjukgymnast, finns möjlighet till hembesök?)
 • Utrustning på VC (t ex rektoskop, ögon- och öronmikroskop, doppler)
 • Undersökningar på VC (vad kan göras på VC, t ex rektoskopi, spirometri, pricktest)
 • Läkemedel på VC (vad finns och var, gäller framför allt akut-läkemedel)
 • Lab-rutiner (öppettider, bokningsrutiner, faste-prover, analystider, vilka prover som analyseras på VC)
 • Rutiner vid sjukdom/frånvaro

ARBETSRUTINER PÅ VÅRDCENTRALEN

 • Remitteringsrutiner (vart skickas remisser för exempelvis hörselundersökning, koloskopi, röntgen, FaR, sjukgymnastik och specialistsjukvård)
 • Rutiner för receptförskrivning (exempelvis vad som gäller för beroendeframkallande läkemedel och receptförskrivning till patienter man aldrig träffat, behövs läkemedelsgenomgång?)
 • Rutiner för avvikelserapportering
 • Dokumentationsrutiner

Dikteringsrutiner och signeringsrutiner (t ex prioritering av diktat, bevakning och signering av provsvar, att signera för kollega etc)

MEDICINSK INFORMATION

SJUKSKRIVNING

Här finns plats för lokala rutiner om sådana finns. I övrigt hänvisas till Försäkringskassans samt Socialstyrelsens hemsida. AT-läkaren kan även själv sätta in dokument från genomgången försäkringsmedicinsk utbildning.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 13:18