Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Munskydd ska användas av dig och eventuell medföljare som ska besöka sjukhuset.

Läs mer här.

BT (bastjänstgöring på SU)

På Sahlgrenska Universitetssjukhus och i Västra Götalandsregionen, VGR, bedrivs ett intensivt arbete för att förbereda för den kommande Bastjänstgöringen (BT). Arbetet med BT leds av VGR och den regiongemensamma studierektorn. Det finns även utsedda BT representanter och kontaktpersoner på flera berörda förvaltningar i regionen.

Flera viktiga delar gällande BT är ännu inte fastställda, Socialstyrelsens föreskrift som styr bland annat BT gick ut på remiss i februari och beräknas vara klar i november/december 2020. SU har inkommit med ett officiellt svar på remissen.

BT införs nationellt den 1 juli 2021 och den är del av den största förändringen av läkarens väg från grundutbildning till specialistläkare sedan 1960-talet.

En ny legitimationsgrundande sexårig grundutbildning för läkare startar Ht 2021, det är en tydlig EU-anpassning. Detta innebär att vi kommer ha nya och gamla ST, den nya och gamla grundutbildningen samt BT och AT parallellt under en förhållandevis lång tid framöver.

Som det ser ut nu kommer AT att fortsätta fram till cirka 2030 och Sahlgrenska Universitetssjukhus kommer att fortsätta driva en högkvalitativ AT flera år framöver. Genomgången AT kommer att vara ett krav för specialisttjänstgöring flera år framöver även om man har examen från en svensk läkarutbildning.

Ett diagram som visar nya läkarprogrammet och nuvarande läkarprogrammet

BT, där fokus ska ligga på aktuella kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen samt mängdträning kommer sannolikt räknas som en fristående del av ST tjänstgöringen. Godkänd BT är en förutsättning för fortsatt specialisttjänstgöring. 

BT kommer i början huvudsakligen vara aktuell för läkare som läst en legitimationsgrundande läkarutbildning utomlands samt fått sin svenska legitimation efter 30 juni 2020 och vill specialistutbilda sig i Sverige.

BT kommer att vara dynamisk gällande exempelvis antal BT-platser och BT-läkarnas utbildningsbakgrund. I början kommer de flesta BT-läkarna ha gått en legitimationsgrundande europeisk grundutbildning, från och med Ht 2027 kommer alla göra BT.

Övrig information om BT:

  • BT kommer att vara tydligt målstyrd, i nuläget finns förslag på 17 stycken delmål
  • BT kommer endast att ha två obligatoriska placeringar, en inom akut sjukvård, som definieras som verksamheter som handlägger akut sjuka patienter, samt en inom primärvård. Dessa placeringar skall vara minst tre månader
  • BT bör innehålla max fyra olika placeringar
  • BT läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare samt en handledare per placering och det ska finnas en BT-studierektor

Viktiga delar som exempelvis anställningsform, möjlighet till tillgodoräknanden och antal BT-platser är fortfarande inte bestämda.

Vi kommer så fort vi vet mer att delge information på denna sida om hur BT i VGR och på SU kommer att se ut, antalet BT-tjänster samt var dessa kommer att finnas inklusive upplägg. Vi kommer även informera om hur man kommer att kunna söka BT.

VGR satsar på att vara landets ledande utbildningsregion och kan därmed erbjuda BT av hög kvalitet.

SKR har publicerat en informationsfilm om BT.
Länk till SKRs film om BT

Kontakt rörande BT på Sahlgrenska Universitetssjukhus:
Joakim Björås
Överläkare, Med Dr
Utbildningschef
Sahlgrenska Universitetssjukhus
Utbildningsenhet FoUU

joakim.bjoras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-01-23 11:31