Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BT - Bastjänstgöring på SU

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Västra Götalandsregionen, VGR, bedrivs ett intensivt arbete för att förbereda för den kommande Bastjänstgöringen (BT). Arbetet med BT leds av VGR och den regiongemensamma studierektorn. Det finns även utsedda BT representanter och kontaktpersoner på flera berörda förvaltningar i regionen.

Flera viktiga delar gällande BT är inte fastställda ännu, och regeringen väntas fatta de sista besluten rörande BT i början av 2020. Socialstyrelsens föreskrift som styr bland annat BT går ut på remiss i februari och beräknas vara klar i maj.

Klart är dock att BT införs nationellt den 1 juli 2020 och att den är del av den största förändringen av läkarens väg från grundutbildning till specialistläkare sedan 1960 talet. BT är tänkt att vara en introduktion till svensk sjukvård samt vara en brygga mellan grundutbildning och specialisttjänstgöring och med en tydlig progessionstanke mellan de olika delarna.

En ny legitimationsgrundande 6 årig grundutbildning för läkare startar Ht 2021, och är en tydlig EU anpassning. Detta innebär således att vi kommer ha nya och gamla ST, den nya och gamla grundutbildningen samt BT och AT parallellt under en förhållandevis lång tid framöver.

Som det ser ut nu kommer AT att fortsätta fram till ca 2030 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer således fortsätta att driva en högkvalitativ AT flera år framöver . Genomgången AT kommer således även flera år framöver vara ett krav för specialisttjänstgöring om man har examen från en svensk läkarutbildning.

Ett diagram som visar nya läkarprogrammet och nuvarande läkarprogrammet

BT, där fokus skall ligga på aktuella kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen samt mängdträning kommer sannolikt räknas som en fristående del av ST tjänstgöringen. Godkänd BT är en förutsättning för fortsatt specialisttjänstgöring. 

BT kommer i början vara aktuell i huvudsak för läkare som läst en legitimationsgrundande läkarutbildning utomlands samt fått sin svenska legitimation efter 30 juni 2020 och som vill specialistutbilda sig i Sverige.

BT kommer vara dynamisk gällande exempelvis antal BT platser och BT läkarnas utbildningsbakgrund. I början kommer de flesta BT läkarna således ha gått en legitimationsgrundande europeisk grundutbildning och från och med Ht 2027 kommer alla göra BT.

Övrig information om BT:

  • BT kommer vara tydligt målstyrd, och i nuläget finns förslag på 17 stycken delmål
  • BT kommer endast att ha två obligatoriska placeringar, en inom akut sjukvård, som definieras som verksamheter som handlägger akut sjuka patienter, samt en inom primärvård. Dessa placeringar skall vara minst tre månader
  • BT bör innehålla max 4 olika placeringar
  • BT läkaren skall, precis som ST läkaren, ha en huvudhandledare samt en handledare per placering och det skall finnas en BT studierektor

Viktiga delar som exempelvis anställningsform, möjligheter till tillgodoräknanden och antal BT platser är fortfarande inte bestämda.

Vi kommer så fort vi vet mer att delge information på denna sida om hur BT i VGR och på SU kommer se ut, antalet BT tjänster samt var dessa kommer finnas inklusive upplägg. Vi kommer även informera om hur man kommer kunna söka BT.

Sannolikt kommer VGR att starta med BT tjänster under senhösten 2020.

VGR satsar på att vara landets ledande utbildningsregion och således kunna erbjuda BT av hög kvalitet.

Under Framtidens Specialistläkare, FSL, 2020 arrangeras en nationell BT-dag, där den som är intresserad kan få mer information om BT.

FSL 2020 (Framtidensläkare.se)

SKR har publicerat en informationsfilm om BT, se länk nedan.

Länk till SKRs film om BT

 

Kontakt rörande BT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Joakim Björås
Överläkare, PhD
Projektledare
Utbildningsenhet FoUU
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
joakim.bjoras@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-02-25 08:34