Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Akademiska vårdutbildningar

Verksamhetsförlagd utbildning

En central och viktig del av arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att utbilda studenter. Ett av Sahlgrenskas Universitetssjukhusets mål är att bli landets ledande utbildningssjukhus. Vi erbjuder årligen ca 7000 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-och universitetsnivå.

Med VFU avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare samt i laboratoriemiljö. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. Sjukhuset tar emot studenter främst från Göteborgs Universitet och andra närliggande högskolor i Västra Götalandsregionen, men i mån av plats även studenter från externa lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdut­bildningar regleras i ett avtal mellan Västra Götalands­regionen, Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

All beställning av VFU-platser ska ske genom Utbildningsenhet FoUUI. I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas VFU men då prioriteras sjukhusets egna medarbetare som studerar vid externa lärosäten. 

Endast förfrågningar från lärosätens VFU-samordnare behandlas, ej från enskilda studerande. Inga förfrågningar ska göras direkt till verksamheterna.

Kontakt

Helena Barreto Henriksson

Studierektor akademiska vårdutbildningar
Ansvarar för VFU för följande utbildningar; Biomedicinska analytikerprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, dietistprogrammet och socionomprogrammet.

Ann Blomström

Studierektor Gymnasie- och Yrkeshögskolans vårdutbildningar
Ansvarar för VFU för följande utbildningar inom akademiska vårdutbildningar; barnmorskeprogrammet.

Eva-Marie Sehlstedt

Utbildningsledare
Ansvarar för VFU för följande utbildningar; Sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot medicinsk vård, kirurgi, diabetes, onkologi, psykiatri, vård av äldre, hjärtsjukvård, barn-ungdom och neurosjukvård.

Katja Larsson

Administrativ koordinator
Ansvar för den gemensamma administrationen på kansliet.

Lotta Carlson

Utbildningsledare POH
Ansvarar för att organisera Processinriktad omvårdnadshandledning (POH).

Viktoria Sjöstedt

Utbildningsledare
Ansvarar för VFU för följande utbildningar; ambulanssjukvård, anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Senast uppdaterad: 2022-09-05 16:17