Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA)

En central och viktig del av arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att utbilda. Ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål är att bli landets ledande utbildningssjukhus. Vi erbjuder årligen drygt 3000 elevveckor för arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasienivå och drygt 2000 studentveckor för lärande i arbete (LIA) på yrkeshögskolenivå. Med APL & LIA avses de delar av utbildningen där den studerande befinner sig i vårdmiljöer, oftast i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. Sjukhuset tar emot studerande främst från utbildare inom Göteborgsregionen

Beställning av APL & LIA

Göteborgsregionens skolor beställer APL/LIA-platser via webbverktyget Praktikplatsen. Du som elev får inloggningsuppgifter från APL/LIA- samordnaren på din skola. https://gr.praktikplatsen.se/

I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas praktikplats och då prioriteras våra egna medarbetare som studerar på annan ort. Om du studerar vid en skola utanför Göteborgsregionen be din lärare skicka en förfrågan via e-post till studierektor Ann Blomström, Utbildningsenhet FoUU. Inga förfrågningar ska göras till verksamheterna av lärare eller studerande.

Ann Blomström

Studierektor Gymnasie- och Yrkeshögskolan
Ansvarar för VFU för följande utbildningar inom akademiska vårdutbildningar; barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom samt placeringar på Drottning Silvias Barnsjukhus.

Katja Larsson

Administrativ koordinator
Ansvar för den gemensamma administrationen på kansliet.

Senast uppdaterad: 2019-10-31 10:41