Kirurgimottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - tor 07:30 - 17:00
fre 07:30 - 16:00

Blå Stråket 5

Plan 2

Sahlgrenska sjukhuset

413 46 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Vi vänder oss till dig med en sjukdom eller tillstånd som kräver kirurgi. Exempel på ingrepp som vi utför är bröstkirurgi, kirurgi i övre mag- och tarmkanalen, endokrinkirurgi och överviktskirurgi. Vi opererar också malignt melanom och tar även emot dig som behöver vård kopplad till trauma eller akutkirurgi. 

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vår mottagning är uppdelad för att ta emot olika patientgrupper utifrån diagnos och problem.

Endokrinkirurgi och buksarkom: Vi vänder oss till dig som är över 5 år med hormonproducerande sjukdomar och cancer i till exempel sköldkörtel och binjurar.

Övre abdominell kirurgi: Vi vänder oss till dig som är över 16 år med sjukdom och cancer i övre delen av magtarmkanalen.

Bröst- och melanomkirurgi: Vi vänder oss till dig med bröstcancer eller malignt melanom.

Akut buk och trauma: Vi vänder oss till dig som är över 16 år och som ska eller har opererats för övervikt. Vi vänder oss även till dig som behöver öppenvård efter traumakirurgi eller akutkirurgi.

På mottagningen arbetar vi som kontaktsjuksköterskor för patienter med cancerdiagnoser. Detta gör vi för att öka tryggheten för dig som patient och förbättra ditt omhändertagande. 

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Skriv gärna ner frågor du har inför besöket.
  • Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska i kirurgi, läkare, dietist och kurator. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Emmy Svensson
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Lena Hagelqvist, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 84 37 
E-post: