Avdelning 240

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - sön dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

mån - sön dygnet runt

Besökstider

mån - sön 13:00 - 19:00

Besöksadress

Göteborgsvägen 31
431 80 Mölndal
Hus B2 Mölndals sjukhus

Vägbeskrivning

Buss och spårvagnshållplats: Mölndals sjukhus. Följ skyltar inom området, vi finns i Hus B2. Mer information finns i huvudenrén.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avdelning 240
431 80 Mölndal

Vi på avdelning 240 har som uppdrag att ge dig som bor i SDF Centrum och Majorna-Linné heldygnsvård om du har en psykossjukdom och har behov av inneliggande vård

Din vistelse hos oss

Vi på avdelning 240 är specialiserade på att utreda och ta hand om dig som har en psykossjukdom.

Vi behandlar dig enligt metoden Integrerad Psykiatri. Metoden bygger på att du som patient formulerar målen för och utformningen av din behandling i så hög grad som möjligt. Integrerad Psykiatri har ett helhetsperspektiv på dig och din sjukdom. Om du har kontakt med vår öppenvård eller om du har behov av det efter din vård här på avdelningen, kommer du att få en case manager (vård- och stödsamordnare). Hen ansvarar för att alla runt dig i vården och omsorgen arbetar åt samma håll. På avdelningen samarbetar vi med din case manager. Läs mer om Integrerad Psykiatri i högerkolumnen. Vår Garantisedel innehåller det du kan begära av vår vård.

Vi har som mest 12 patienter på avdelningen.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Alla här förstår ditt behov av trygghet. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, socionomer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt

Soheila Jaladat

Vårdenhetschef
E-post

Senast uppdaterad: 2018-05-02 09:04