Verksamhet Geriatrik

Inom geriatriken arbetar vi med att utreda, behandla och rehabilitera äldre med somatisk, ofta multifaktoriell sjukdom så att man kan uppnå optimal funktion och återgå till tidigare boende. Vi arbetar i team och har ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt.

Mottagningar

 • Kuratorer

  Vi vänder oss till dig som patient och dig som närstående som behöver samtalsstöd i samband med vård inom geriatrik, medicin och ortopedi på Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. 

 • Mobilt team geriatrik Mölndal

  Teamet utgår från Mölndals sjukhus och bemannas av en läkare och två sjuksköterskor som besöker och följer upp vårdtagarna i deras hem. Där kan de i princip ge den vård som krävs, samt bedöma hur patienterna klarar sig i sin egen miljö. Vården för äldre blir tryggare och säkrare och förhoppningen är att det mobila teamet ska överbrygga luckan som kan uppstå i vårdkedjan.

 • Osteoporosmottagning

  Osteoporosmottagningen är en regionspecialitet i Västra Götaland. Vi vänder oss till dig som behöver utreda, diagnostisera och behandla misstänkt osteoporos (benskörhet). Vi arbetar även med en frakturkedja, vilket säkerställer att patienter som har haft en osteoporosfraktur bedöms och behandlas på lämpligt sätt.

Avdelningar

 • Avdelning 234

  Avdelning 234 är en geriatrisk vårdavdelning. Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och det innebär att vi hos oss vårdar patienter som är över 65 år. Den största andelen av våra patienter vårdas på grund av höftfraktur, men vi tar även hand om andra ortopediska och medicinska sjukdomstillstånd.

 • Avdelning 235

  Vi tar emot dig som är över 65 år och har en höftfraktur. Våra patienter kommer direkt från akuten eller ambulansen. Vi tar också emot dig med ortopediska skador/diagnoser eller medicinska diagnoser.

 • Avdelning 237

  Vi tar i första hand emot dig som är över 65 år och har fått en höftfraktur. De flesta av våra patienter kommer direkt ifrån akuten eller med ambulans. Vi vårdar också andra ortopediska och medicinska diagnoser. 


Senast uppdaterad: 2018-05-12 12:38