Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Listan nedan upptar de standardiserade vårdförlopp som startat t o m den 3 april 2017. 

Listan är ännu inte komplett och den kommer regelbundet att uppdateras.


 

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38
Fax
 031-82 02 69
 

Akut myleoisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 
Tel 031-342 73 73 
Fax 031-82 02 69

Allvarliga ospecifika symtom

Koordinator: Annika Hilding  
Tel 031-343 50 06 
Fax 031-707 05 75

 

Analcancer

Koordinator onkologisk behandling: Anna Axelsson
Tel 031-342 14 25
Fax 031-3426685

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth
Tel 031-342 94 81 
Fax 031- 41 93 57

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32 

Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: sjuksköterska Sophia Alektoridis
Tel 031-342 87 18 
Fax 031-772 95 34

Koordinator Östra sjukhuset:  Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant
Tel 031-343 47 69 
Fax 031-19 12 24

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Liz Lundström
Tel 031-342 68 27 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Cancer utan känd primärtumör (CUP)

Koordinator: Annika Hilding  
Tel 031-343 50 06 
Fax 031-707 05 75

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32
 

Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Lena Söderberg
Tel 031-342 80 05 
Fax 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas
Pernilla Karlstrand/Ingrid Rasmussen
Tel 031-342 15 09
Fax 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren/Eva Gustafsson
Tel 031-342 16 31

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32
 

Huvud-halscancer

Koordinator: Yvonne Grahn-Ahlberg
Tel  031-343 95 95 
Fax 031-82 96 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Huvud-halscancer, Spec.Kliniken för Käkkirurgi

Koordinator: Åsa Elfving
Fax kommer inom kort

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Kronisk lymfatisk leukemi

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38 
Fax 031-82 02 69

 

Levercancer

Koordinator: Lena Söderberg
Tel 031-342 80 05 
Fax 031-41 97 11

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Livmoderhalscancer

Koordinator: Katarina Hagström 
Tel 031-342 2149

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Karin Pettersson
Tel 031- 342 27 30 
Fax: 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32
 

Livmoderkroppscancer

Koordinator: Katarina Hagström
Tel 031-342 2149

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66

Sekreterare: Ellinor Meurk och Karin Pettersson
Tel 031- 342 27 30 
Fax 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Lungcancer

Koordinator: Linda Sherafat, Irene Bohlin
Kontaktsjuksköterska: Ida Ittner
Tel 031-342 84 27 
Fax 031-41 00 15

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Lymfom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38 
Fax 031-82 02 69

 

Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin
Tel 031-343 02 95 
Fax 031-41 15 84

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Matstrups- och magsäckscancer

Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström, Sophia Alektoridis
Tel 031-342 86 10 
Fax 031-772 95 34

Koordinator Östra sjukhuset: Kristina Danielsson, Kajsa Holm
Tel 031-343 47 69 
Fax 031-19 12 24

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Myelom

Koordinator: Vase Andonovska
Tel 031-342 89 38
Fax 031-82 02 69

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Njurcancer

Koordinator: Eva Lundgren
Tel 031-342 68 27

Mia Bergqvist
Tel 031-342 83 15 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Peniscancer

Koordinator Christina Hansson
Tel 031-342 97 37 
Fax: 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Prostatacancer

Koordinator: Christina Hansson
Tel 031-342 97 37 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Skelett- och mjukdelssarkom

Kontaktperson: Adnan Veletanlic/Lena Rosén
Tel 031-342 69 96 
Fax: 031-27 81 53

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Sköldkörtelcancer

Koordinatorer neuroröntgen: Mikaela Marjanen
Tel 0700-205912

Kristina Skalin
Tel 0700-207527 
Fax 031-82 47 26

Koordinator Kirurgi: Hanna Henström/Jenny Oliver
Tel 031-342 81 29

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

Testikelcancer

Koordinator: Eva Lundgren och Mia Bergqvist
Tel 031-342 68 27 
Fax 031-41 29 39

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Marilou Esguerra Kölbrant
Tel 031-343 47 69 
Fax 031-19 12 24

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32

 

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinator: Katarina Hagström
Tel 031-342 21 49

Hanna Ahlstedt
Tel 031-342 67 66 
Fax 031-41 93 61

Administrativ koordinator onkologisk behandling: Susanne Wester
Tel: 031-342 76 32