Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen (SVF) ska i första hand förkorta tiden mellan då välgrundad misstanke om cancer föreligger till start av första behandling. Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall faxas till vårdförloppskoordinatorer för respektive diagnos enligt listan nedan.

SVF-remisser (Standardiserade vårdförlopp)

Remisser som är avsedda att ingå i det standardiserade vårdförloppet ska inte skickas till remissportalen. Dessa ska faxas direkt till specifik enhet som remissen är ämnad för, enligt regional rutin.

Listan nedan upptar de standardiserade vårdförlopp som startade den 1 september 2015, de processer som startade den 4 april 2016 samt de som startade den 2 maj 2016.

Listan är ännu inte komplett och den kommer regelbundet att uppdateras.


 

Akut myleoisk leukemi (AML)

Vid misstanke om akut myeloisk leukemi ska hematologjour alltid kontaktas om provsvaren är alarmerande eller om patienten har påverkat allmäntillstånd. Det gäller även utanför kontorstid.

Koordinator: Petra Lindroos Kölqvist 

Tel 031-342 73 73

Fax 031-82 02 69

 

Bröstcancer

Koordinator: Lena Almroth

Tel 031-342 94 81

Fax 031- 41 93 57

 

Bukspottkörtelcancer (pancreas)

Koordinator Sahlgrenska Sjukhuset: sjuksköterska Sophia Svanström

Tel 031-342 87 18

Fax 031-772 95 34

 Koordinator Östra sjukhuset:  Kristina Danielsson, Kajsa Holm

Tel 031-343 47 69

Fax 031-19 12 24

Cancer i urinblåsa och urinvägar

Koordinator: Liz Lundström

Tel 031-342 68 27

Fax 031-41 29 39

 

Diagnostiskt centrum CUP Cancermisstanke vid allvarliga diffusa symtom

Koordinator: Annika Hilding  

Tel 031-343 50 06

Fax 031-707 05 75

 

Gallblåse- och gallvägscancer

Koordinator: Lena Söderberg

Tel 031-342 80 05

Fax 031-41 97 11

 

Hjärntumörer

Koordinatorer initial administrativ fas
Pernilla Karlstrand/Ingrid Rasmussen

Tel 031-342 15 09

Fax
 031-82 36 50

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Alicia Hellgren/Eva Gustafsson

Tel 031-342 16 31

 

Huvud-halscancer

Koordinator: Yvonne Grahn-Ahlberg

Tel  031-343 95 95

Fax 031-82 96 15

 

Huvud-halscancer, Spec.Kliniken för Käkkirurgi

Koordinator: Åsa Elfving

Fax kommer inom kort

 

Levercancer

Koordinator: Lena Söderberg

Tel 031-342 80 05

Fax 031-41 97 11

 

Lungcancer

Koordinator: Linda Sherafat, Irene Bohlin

Kontaktsjuksköterska: Ida Ittner

Tel 031-342 84 27 

Fax 031-41 00 15

 

Lymfom

Koordinator: Vase Andonovska

Tel 031-342 89 38

Fax 031-82 02 69

 

Malignt melanom  

Koordinator: Christina Halldin

Tel 031-343 02 95

Fax 031-41 15 84

 

Matstrups- och magsäckscancer

Koordinator Sahlgrenska sjukhuset: Åsa Bergström, Sophia Svanström

Tel 031-342 86 10

Fax 031-772 95 34

 Koordinator Östra sjukhuset: Kristina Danielsson, Kajsa Holm

Tel 031-343 47 69

Fax 031-19 12 24

 

Myelom

Koordinator: Vase Andonovska

Tel 031-342 89 38

Fax 031-82 02 69

 

Prostatacancer

Koordinator: Christina Hansson

Tel 031-342 97 37

Fax 031-41 29 39

 

Tjock- och ändtarmscancer

Koordinator: Kristina Danielsson, Kajsa Holm

Tel 031-343 47 69

Fax 031-19 12 24

 

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Koordinator: Katarina Hagström tel 031-342 21 49, Hanna Ahlstedt tel 031-342 67 66

Fax 031-41 93 61