Utbildningar

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård har ansvar för hur mycket utbildning personalen skall få samt att alla nyanställda får genomgå en introduktionsutbildning innan tjänstgöringens start.

HLR-centrum är sedan många år verksamt med utbildning och utveckling inom hjärtsjukvården. Man driver utvecklingsprojekt och utbildar HLR-instruktörer.

Medåkare i ambulans Du som är intresserad av att åka med i ambulansen kan skriva en intresseanmälan till vår emailadress: medakare.ambulans.su@vgregion.se.

 

Vi behöver namn och kontaktuppgifter. Vi behöver också veta vilken utbildning du läser (sjuksköterskeutbildning, läkarlinjen, AT etc) och vilken termin du går.

Det är många som vill åka med i ambulanserna och vi har därför inte alltid möjlighet att ta emot alla sökanden.