För vårdgivare

Här hittar du som vårdgivare/remittent checklistor, instruktioner samt PM som
ska underlätta för er vårdgivare när ni är kontakt med oss på Njurmedicin.

PD-mottagning
Checklistor

Borttagande av Tenckhoffkateter
Tenckhoffkateter för dagvårdspatienter
Tenckhoffkateter för inneliggande patienter

PM

Exit site infektioner och andra kateterproblem
Odling från PD-kateterutgång - Instruktion
Omläggning av postoperativt förband över PD-kateterutgång enligt checklista, eller vid behov exempelvis efter läckage
Desinfektion av huden runt PD-kateterutgång (peritonealdialys) - Personalinstruktion
Dusch - Rutin för patient med PD-kateter (peritonealdialyskateter)
Peritoniter vid peritonealdialys - PD
Omhändertagande av patient med PD-behandling som tillfälligt får hemodialys
Omhändertagande av patient med PD-behandling på vårdavdelning eller annan vårdinrättning

Patientinformation

Patientinformation inför borttagande av Tenkhoffkateter

Remiss

Kriterier för remiss