Akut omhändertagande - Skäms

Anonym
Av: Anonym

Har en anhörig som levt med psykos i flera år. Hen har levt med tvångsföreställningar, tror att hen är jagad, att hen ska dödas, att hens liv sänds på tv, att folk följer hen på sociala medier (bl.a. Facebook), att vänner och familj är i maskopi med de som vill döda hen. Hen bor i en hyreslägenhet och har varit på väg att vräkas pga av störande beteende, skrik, bråk, hot mot andra hyresgäster som är rädda för hen, våldsamheter mot andras egendom. Hen tillbringar mestadelen av sin tid i lägenheten, har ingen daglig sysselsättning. Om hen vräks hamnar hen på gatan. Hen missbrukar alkohol och har tidigare missbrukat droger. Efter mycket tumult, hot mot grannar, nära vänner och familj resulterade i tvångshämtning med polis. Efter ett par timmar var hen ute igen. Man trodde inte på familj och hen var myndig. Det fruktansvärda lidande som hen haft under de senaste åren är ofattbart. Men än mer ofattbart är den totala nonchalans som Östra Sjukhuset visat hen och hens familj; ödesdiger. Ingen i hens familj orkar längre ta diskussioner med grannar, hyresnämnd, stötta hen i matinköp, betalning av räkningar. Var är sjukvården när den behövs. Ni borde skämmas !

 


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

Anhöriga och i många fall även andra närstående till en person med svåra psykiska sjukdomsbesvär har väldigt ofta en mycket svår situation. Det känner vi som arbetar inom psykiatrin väl till. Vi försöker på olika sätt göra så att både patienten själv, men även hens närstående får en god vård och ett gott bemötande. De sjukdomssymtom som beskrivs i berättelsen låter mycket allvarliga och det ingår i vårt arbetssätt att ha kontakt med närstående när det är på detta sättet. I det här fallet har vi inte lyckats. Jag skulle vilja att personen som har skrivit berättelsen tog en direkt kontakt med ledningen för den verksamhet som ansvarar för den här personens vård, så att vi får en möjlighet att se närmare på det här enskilda fallet.

Pia Rydell

Verksamhetschef/Chefsöverläkare

Psykiatri Psykos

 

Synpunkter och klagomål hanteras enligt rutiner som beskrivs på denna sida.

Den aktuella enhetens kontaktuppgifter hittas här.

Anmäl