Bulimi

Anonym
Av: Anonym

Jag har haft min ätstörning i många år och kroppsfixering sedan jag var barn. Att förstå att jag väl hade en ätstörning var inte självklart. Med professionell hjälp på avdelningen fick jag ökad förståelse för min kropp, kopplingen mellan kropp och tankar och hur jag ska förhålla mig till mat, träning och tankar. 

Tveka inte att höra av er dit. Den hjälpen man får är så mycket viktigare än man kan ana.

Upplägget för min behandling var väl utformat. Med gruppträffar i början blir det en mjukstart som sedan följs av enskild KBT. Paralellt med bearbetning av tankar och känslor lär en sig att äta rätt.

Nu väntar en tid framöver där jag ska stå på egna ben och fortsätta arbeta mot att bli frisk och fri.

Tack för fin behandning ♥


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

Vi är alltid glada att höra att patienter har blivit friskare i sin ätstörning, och att de har fått hjälp med detta i behandling hos oss. Med utgångspunkt i det som beskrivs i inlägget vill vi gärna göra några förtydliganden. För patienter med Bulimia Nervosa erbjuds oftast behandling i öppenvård, alltså på Anorexi-Bulimimottagningen, och inte på Anorexi Bulimi slutenvårdsavdelning. För patienter över 18 år med diagnosen Bulimia  Nervosa erbjuds i vanliga fall först mottagningens introduktionsgrupp, och sedan  Kognitiv Beteendeterapi (KBT), individuellt eller i grupp. (Se även rubrikerna Bulimia Nervosa, Introduktionsgrupp vid ätstörningsbehandling, KBT vid ätstörning, och KBT-grupp vid bulimi).

Anne-Line Solberg

Specialistpsykolog

Anorexi-Bulimi-verksamheten

Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Anmäl