IPH

Anonym
Av: Anonym

Hej!. Kvinna 45 år. Diagnosticerad med en sällsynt lungsjukdom i juni 2015: idiopatisk pulmonell hemosiderosis . Drabbar 1 på 4 milj, främst barn under 10 år. Sammanfattningsvis kan man säga att lungorna spontanblöder perodvis. 2007 uppdagades ett blodvärde på 51. Inlagd o utredd, man hittar inte hittar orsaken.  Hade ett par episoder med blodbrist i tidig tonår men på 80-talet togs ingen större notis om det. Ingen blodbrist (vad jag vet) mellan 1987-2007.

Samma sak igen 2010: blodvärde på 63, man hittar inte orsaken. Sedan följer årliga episoder m lågt blodvärde, ingen orsak hittas. Utreds även via hematolog o gyn som inte heller de hittar orsaken. Får oftast behandling med intravenöst järn. Till slut beslutas att jag ska sluta utredas. I nov 2014 svår blodhosta gör första gången. Inlagd på Lung för utredning ( först via Reumatologen där  jag frias). I juni 2015 diagnos baserad på anamnes, blodhosta , CT-lungor, blodbrist. Insatt på cytostatika o kortison. Återfall/skov i aug 2015: lungblödning/blodhosta o inlagd m syrgas. Nu inte haft något återfall på 1,5 år!.Prognos oklar eftersom så fall finns beskrivna.  And so the journey begins!. 

Anmäl