Mental trötthet och hjärntrötthet

Guldfisken
Av: Guldfisken

Igår träffade jag en barndomsvän jag inte träffat på 20 år. På den tiden var vi väldigt nära vänner. Tänk att det krävs en hjärtoperation för att ses!?! För övrigt kan jag inte låta bli att fundera över att om vi vetat att vi inte skulle träffas på över 20 år senast vi sågs, hade avskedet då sett annorlunda ut? Ingen av oss hade en klar minnesbild av vad vi gjorde.

Eftersom min fysiska återhämtning går väldigt bra fortsätter jag att träna (läs promenera). Igår gick jag drygt 20 000 steg. Vi pratade en hel del om mina upplevelser inom sjukvården. Det visade sig att en anhörig till honom blev by-passopererad för två år sedan. Även dennes fysiska återhämtning gick tämligen väl, men den mentala biten var betydligt trögare. Från att ha varit en inbiten bokmal blev den anhörige deprimerad och tappade sugen att läsa böcker helt och hållet. 

Jag förstår exakt hur han/hon kände! Informationen om mental trötthet och hjärntrötthet beskriver otäckt väl mitt nuvarande jag. Glädjande är att den anhörige, efter två år, återfått läslusten. Det positiva är att jag inte behöver känna någon som helst frustration eller oro över att jag fortfarande mår dåligt. Det är mindre än en månad sedan jag blev opererad. Den anhörige blev ju bra först efter två år! Förvisso kan man även tolka det sistnämnda som negativt - ska jag behöva flumma omkring i två år innan jag blir bra igen? Hur ska min fru orka? Hur många kamrater kommer jag ha kvar?

Faktum kvarstår dock: om den mentala tröttheten inte respekteras i tid riskerar jag att förvärra min situation. Jag kan med andra ord inte påskynda återhämtningen genom att negligera symtomen. Med risk för att låta som en fanatisk frireligiös missionär repeterar jag mitt mantra: "Du kan inte bestämma hur kroppen ska reagera men du kan bestämma hur du ska anpassa dig till hur den reagerat."

Nog för nu. Lev väl!

PS. Min barndomsvän berättade om ett telefonsamtal som överhördes av en kirurg. Han beskrev då Thoraxverksamheten på Sahlgrenska som en av de bästa i Sverige. Då samtalet avslutats fnös kirurgen "vår verksamhet är inte en av de bästa i Sverige - det är en av de bästa i världen!" Min uppfattning är att kirurgen hade all rätt att bli förnärmad. 12/25 är en trygg famn att vila i! DS.


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

”Mental trötthet”, koncentrationsstörningar och nedstämdhet är vanligt förekommande efter hjärtkirurgi, vi ser det i olika grad hos nästan alla våra patienter. Vanligen uppstår det ett par dagar efter kirurgi, ofta då med gråtmildhet och humörsvängningar som första symtom. En del patienter har även upplevt allt från lättare hallucinationer till förvirringstillstånd under vårdtillfället. De som varit flitiga korsordslösare innan kirurgi upptäcker plötsligt att tankarna och koncentrationen inte alls är med längre.

Att bli hjärtopererad är en stor påfrestning på hela kroppen och huvudet utgör inget undantag. Ingen vet exakt varför våra patienter drabbas av mental trötthet, koncentrationsstämningar eller nedstämdhet. Orsaken till att man drabbas kan vara många, som stress och oro inför kirurgi, användandet av hjärtlungmaskin och smärtstillande läkemedel. Forskning visar också att en del personer är extra känsliga för att drabbas av dessa tillstånd. Att bli hjärtopererad är en stor stress på kroppen yttrar sig på många sätt.

Viktigt är att poängtera är att tillståndet är övergående, dock sitter det tyvärr i längre hos vissa än hos andra. Dela dina tankar med någon närstående, ta gärna med någon vid inskrivningstillfället som sedan kan var till stöd för minnet. Kontakta sjukvården om problemen hänger i längre än din sjukskrivning och du ser svårigheter att återgå i jobb”

Andreas Westerlind
medicinskt ansvarig läkare, Vårdavdelning 12-25

Anmäl