Nekad behandling

Anonym
Av: Anonym

Jag sökte hjälp på den här mottagningen men blev nekad eftersom teamet ansåg att jag hade för svår depressionsproblematik. Vid bedömningssamtalet var jag inlagd och fick behandling för min depression (det enda avdelningen kunde erbjuda). Jag fick höra att ätstörningen inte var mitt huvudproblem, trots att jag hade diagnostiserad anorexi, men att jag ändå var så sjuk att jag kunde bövde komma till ett behandlingshem. En annan ung kvinna på avdelningen som också hade anorexi med krafitg undervikt blev också nekad att få komma till denna ennhet eftersom det inte ansågs vara hennes huvudproblem. Hon tillhörde en allmänpsykatrisk mottagning men dom kunde inte erbjuda henne någon hjälp eftersom hon var för undernärd. 

 

Jag tycker det är väldigt konstigt att man kan bli nekad specialisthjälp för sin ätstörning för att man är deprimerad, det är väl snarare en regel än ett undantag. Man borde också kunna få hjälp på en ätstörningsenhet men även tillhöra en allmänpsykiatrisk mottagning  om nu dubbelproblematiken anses vara så svår.

 

En annan märklig sak är att när jag för några år sedan blev inlagd på 366 för anorexi fick jag inte vara kvar där eftersom jag inte tillhörde ätstörningsenhetens öppenvård. Men jag fick ingen remiss dit utan skickades ner en våning till en affektiv avdelning.

 

Jag tycker också att en ätstörningsmottagning borde ta emot alla olika typer av ätstörning, även UNS, om man är i behov av specialisthjälp. En person som inte uppfyller kriterierna för anorxi eller bulimi kan ändå vara svårt sjuk. 

 

 

Anmäl