Wiki redigering är avstängt

Denna sida kan för närvarande inte ändras av andra än administratörer och faktagranskare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om hur vår patientwiki fungerar

Överkörd

Anonym
Av: Anonym

Jag mådde otroligt dåligt efter mina aurora besök. Kände mig inte överhuvudtaget lyssnad på eller förstådd. Tack och lov blev jag efter två möten istället skickad till en läkare som var betydligt mer förstående och gjorde att jag kunde njuta av min sista tid som gravid och få en underbar (kejsarsnitts)förlossning.


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

Auroramottagningen strävar efter att varje kvinna som kommer för samtal ska känna sig lyssnad på och förstådd i sin problematik. Vi har full respekt för att det kan kännas svårt att inte bli bekräftad i sitt önskemål om kejsarsnitt och att det kan leda till besvikelse och frustration.

Auroramottagningen arbetar med att ge stöd och behandling vid svår förlossningsrädsla och i de flesta fall förordas vaginal förlossning. I de fall där kvinnan önskar kejsarsnitt ska alltid en bedömning och utredning göras innan beslut om förlossningssätt tas. I den utredningen ingår alltid att möjligheten till vaginal förlossning utforskas. Enligt patientlagen är vi skyldiga att ge information om konsekvenser för mor och barn vid kejsarsnitt. Kejsarsnitt är en bukoperation och ska föregås av en noggrann utredning och bedömning såsom inom annan kirurgisk verksamhet.

Vi ska arbeta för att informationen innan besöket ska bli tydligare så att kvinnan har rätt förväntningar på vad besöket innebär.

Auroramottagningen Östra/Mölndal

Anmäl