Wiki redigering är avstängt

Denna sida kan för närvarande inte ändras av andra än administratörer och faktagranskare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om hur vår patientwiki fungerar

Positiv vård

Karin   Tempsch
Av: Karin Tempsch

Det är mycket roligt och positivt att arbeta med rehabiliterande vård då vi i arbetsteamet kring patienten ser varje framsteg under patientens sjukhusvistelse på vår Klinik. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för och tillsammans med var individ/patient för att respektive patient/individ ska få bästa möjliga rehabilitering hos oss. Både den fysiska miljön samt bemötande och proffesionell vård och rehabilitering är vår målsättning då vi arbetar i en Värdegrundsbaserad vård där Patienten alltid är i Focus/Centrum.

Jag har även i uppdrag att som Barnrättsombudsperson där vi i Barnperspektivgruppen se vår verksamhet ur Barn/undgdomsperspektivet och då våra patienters närstående Barn och ungdomar ska känna sig välkomnade, få ett vänligt bemötande av oss i personalen, att de blir sedda samt att vi skapar och utvecklar den fysiska miljön för dem med olika aktiviteter/böcker/spel/filmer/måla etc.

Vår Barnperspektivgrupp utgörs av Psykolog, kurator, sjuksköterksa samt undersköterska på vår enhet. Vi samarbetar även i nätverk inom Sahlgenska Sjukhuset där vi träffassamt går på utbildningar inom detta så viktiga område.

Anmäl