Positiv vård

Karin   Tempsch
Av: Karin Tempsch

Det är mycket roligt och positivt att arbeta med rehabiliterande vård då vi i arbetsteamet kring patienten ser varje framsteg under patientens sjukhusvistelse på vår Klinik. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för och tillsammans med var individ/patient för att respektive patient/individ ska få bästa möjliga rehabilitering hos oss. Både den fysiska miljön samt bemötande och proffesionell vård och rehabilitering är vår målsättning då vi arbetar i en Värdegrundsbaserad vård där Patienten alltid är i Focus/Centrum.

Jag har även i uppdrag att som Barnrättsombudsperson där vi i Barnperspektivgruppen se vår verksamhet ur Barn/undgdomsperspektivet och då våra patienters närstående Barn och ungdomar ska känna sig välkomnade, få ett vänligt bemötande av oss i personalen, att de blir sedda samt att vi skapar och utvecklar den fysiska miljön för dem med olika aktiviteter/böcker/spel/filmer/måla etc.

Vår Barnperspektivgrupp utgörs av Psykolog, kurator, sjuksköterksa samt undersköterska på vår enhet. Vi samarbetar även i nätverk inom Sahlgenska Sjukhuset där vi träffassamt går på utbildningar inom detta så viktiga område.

Anmäl