Wiki redigering är avstängt

Denna sida kan för närvarande inte ändras av andra än administratörer och faktagranskare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om hur vår patientwiki fungerar

Tips!

Anonym
Av: Anonym

Hej!

Jag opererades nu i veckan på Östra sjukhuset och var då inlagd på Avdelning 313. Det jag reagerade lite på är att det var ganska rörigt gällande personalen. Hälsade säkert på minst 20 personer, vilket gjorde det svårt att få något riktigt förtroende för någon. Dessutom var det en del som kunde komma med onödiga/hånfulla kommentarer. Ni kan ju själva föreställa er hur är det är att vara nyopererad, trött och lite yr.

 

Dessutom var det svårt att få information, fick vänta en hel del.

 

Skriver detta så att ni kan ta med er det gällande framtida patienter.

 


 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

Tack för att du delat med dig av din berättelse så att både våra medarbetare och andra patienter kan ta del av dina erfarenheter. Vår verksamhet vill kommentera enligt nedan:

Först vill jag tacka dig för att du delar med dig av din upplevelse. Vi jobbar med ständiga förbättringar, den återkoppling vi får från er patienter är nödvändig för det fortsatta arbetet. Jag beklagar att du inte är nöjd med vistelsen på avdelningen och tar dina synpunkter på största alvar. Ett förbättringsarbete pågår för att minska väntetiderna vid inskrivningsbesöket. I processen ingår också en mer strukturerad patientinformation. Vi har också ett pågående arbete kring vår värdegrund som alltid sätter er patienter i centrum för vårt arbete. Genom bland annat dessa åtgärder vill vi förbättra omhändertagandet av våra patienter.

 

Hälsningar

Corinne Pedroletti

Ställföreträdande verksamhetschef

Sektionschef akut och benign Gynekologi

Område Kvinnosjukvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

070-0852859


Synpunkter och klagomål hanteras enligt rutiner som beskrivs på denna sida.

Anmäl