Tyvärr dålig erfarenhet

Anonym
Av: Anonym

Varit inne och gjorde en hjärnoperation då jag hade en cysta som tryckte på vävnader inne i hjärnan. Trevliga sjuksköterskor på avdelningen. Men läkaren som opererade mig saknade totalt empati och social intelligens. Knappt 2 dygn senare efter den tuffa hjärnoperationen fick jag plötsligt stark smärta efter att varit uppe på ett toalettbesök. Larmade då från mitt rum på avdelningen fick ligga i över 17 timmar utan att de hade möjlighet att någon läkare kunde undersöka mig, detta är oacceptabelt och skrämmande. 

Nu ska jag ha uppföljning efter drygt 4 måander då jag blivit sämre igen. Men när jag ringer sköterskan så är denna kort och otrevlig. Sa att hon skulle höra av sig och kolla upp dettta men så skedde inte. När jag får ringa totalt 3 gånger till så har hon inte gjort något åt det att jag behöver få komma i kontakt med läkare som har kompetens av hjärnoperation samt hur det är att återhämta sig efter det. Neuroskirurgiavd ska även se till att jag får en remiss så jag kan göra en MR-undersökning innan mitt återbesök till läkaren. âven här möte jag på totalt ointresse som resulterar i slarv och att jag inte fått någon tid. Man behöver tyvärr ringa gång på gång och när man kommer fram är de slöa och lite otrevliga. Så som de jobbar så får ju tyvärr vi patienter lägga tid på att få uppföljning. 

Hoppas verkligen ni på Sahlgrenska ser över ledningen på den här avdelningen för det är inte acceptabelt att bli behandlad så här som patient! Att ligga i över 17 timmar nyss hjärnopererad utan att ni har någon slags "jourläkare" som kommer och ser till patienten om postoperativa komplikationer uppstår. Fick en mindre blödning som skapade enorm smärta, tappade känsel på halva huvudet samt fick ligga med oro utan att någon brydde sig. De ville bara "droga" ner mig med morfinpreparat när jag ville få möta en läkare för undersökning  av vad som plötsligt orsakat dessa symtom. Skrämmande att ni får kalla er Universitetssjukhus.... Att man dessutom blir bemött av en otrevlig sköterska när man vill ha uppföljning nu efter operationen är inte bra. Att hon lovar kolla upp saker om att jag ska ringa på fredagen när jag ringer hade inget hänt. Nej, bättring behövs verkligen på denna avdelningen. 


Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommenterar:

Vi beklagar att du upplevt vården du erhållit på det sätt du beskriver. Vi har försökt att identifiera de enheter och medarbetare som kan ha varit inblandade för att få en kommentar, men de uppgifter vi fått i din berättelse är alltför knapphändiga. Flera enheter än den du länkat till har varit inblandade i vårdförloppet, men det är omöjligt att med exakthet säga vilka. 

Om du anser att du blivit felbehandlad finns det instanser utanför sjukhuset, t ex patientnämnd eller IVO om du inte vill vända dig direkt till den enhet där du anser dig blivit felbehandlad.

Synpunkter och klagomål hanteras enligt rutiner som beskrivs på denna sida.

Anmäl