Utskutet öga

Michael Sheingold
Av: Michael Sheingold

Min började en grå mulen höstdag på 70 -talet.
Då jag fick vänstra öga utskutet av en pil och det hela var olyckshändelse.
Det precis samtidigt man gjorde försök att få upp trycket i ögongloben ( det vill säga om jag minns rätt och det är inte säkert).
Jag låg på barn avdelningen som då fanns på Sahlgrenska.
Man gjorde många tester. Ett av testerna så sa en läkare gapa stort, läkaren menade förstås öppna ögat så mycket som du kan.
Men dom kunde inte rädda det.

Det finns ett ljus i tunneln efter oprationen.

Anmäl