Armband med livsviktig information testas

2017-02-24

Dagligen kommer ambulanssjukvården i kontakt med patienter som inte är kontaktbara. Det finns alltså ingen möjlighet att kommunicera – och på så sätt få fram uppgifter om patientens eventuella sjukdomar, medicinering eller annan avgörande information. Ett armband kan vara lösningen på problemet.

Armbandet är kopplat till en hemsida där personen själv lägger in den information man vill dela. Armbandet är kopplat till en hemsida där personen själv lägger in den information man vill dela.

ICE Charms heter armbandet som nu ska testas av ambulanssjukvården i Göteborg. ICE står i det här fallet för In Case of Emergency (i händelse av fara) och Charms syftar på att armbandet mer är att likna vid ett smycke än något som har med sjukvård att göra.

Armbandet är kopplat till en hemsida där personen själv lägger in den information man vill dela. Ett samarbete med Tieto ger också – om patienten gett sin tillåtelse – ambulansens medarbetare möjlighet att via mobil nationell patientöversikt läsa sjukvårdens anteckningar.

- Det här något som man från ambulansvården efterfrågat länge. Vi tror att ICE Charms kan leda till ökad patientsäkerhet, menar Anette Åquist-Falkenroth , medicinsk informationsdirektör vid SU.

Från Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten, har projektet fått ekonomiskt stöd med drygt 3,5 miljoner kronor för att kunna se hur armbanden fungerar i praktiken.

Projektet inleddes för drygt två år sedan och mycket av arbetet hittills har varit inriktat på att hitta tekniska lösningar så att patientuppgifter ska kunna göras tillgängliga i mobila enheter på ett säkert sätt. Ingen information finns dock i själva armbandet utan ligger lagrad i en molntjänst som är nåbar för ambulanspersonalen.

Till de tester som nu ska genomföras söks 500 patienter med diabetes, stroke, afasi eller epilepsi. Och bor man i Storgöteborg kan man kostnadsfritt anmäla sig. Anmälan kan göras via webben på adressen www.icecharms.se . Vid testerna ska systemet prövas tekniskt och kliniskt och på sikt hoppas man att ICE Charms ska bli förstavalet för svenska landsting vid identifiering och val av inledande behandling i ett akut läge.

- I dag har man inom ambulanssjukvården ingen snabb möjlighet att säkert identifiera patienter och ta del av väsentliga uppgifter om ett sjukdomstillstånd. Det här är något nytt och jag tror att det kommer att bli till stor nytta, säger Anette Åquist-Falkenroth.

 

Publicerad av: Redaktionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset